Sinn Féin - On Your Side

Thar am Acht Teanga a bheith againn – Ó Muilleoir

16 March, 2017 - by Máirtín Ó Muilleoir


Ag oscailt chomhdháil bhliantúil Chomhairle na Gaelscolaíochta sa Charn, Machaire Rátha, Co Dhoire, dúirt Máirtín Ó Muilleoir CTR:

"Tá éacht déanta ag múinteoirí na nGaelscoileanna sa Tuaisceart ó bunaíodh Bunscoil Phobal Feirste i 1971. Tá an mianach, an éirim agus an ioldánacht atá sa mhúinteoir Gaelscoile, tá sé gan sárú.

"Ba mhaith liom impí oraibh dlús a chur leis an obair athmhuintearais san am atá romhainn. Úsáidigí an obair aislingeach, cheannródaíoch atá ar bun agaibh le síocháin agus athmhuintearais a chothú.

"Ach is dhá thaobh de bhonn amháin iad an t-athmhuintearas agus an ceart. Agus go dtí seo níor tugadh go leor airde ar an taobh eile sin den bhonn: cearta bunúsacha a bheith ag cainteoirí Gaeilge. 

“Ar an drochuair, as siocair an droim láimhe a thug lucht an ’Ní hea’ do chomhaontaithe agus do gheallúintí a rinne siad, níl aon stádas oifigiúil ag an Ghaeilge sa Tuaisceart. Tá an seasamh agus an stádas céanna — nó an easpa stádais — ag an Ghaeilge inniu agus a bhí aici i 1969 nuair a bunaíodh Gaeltacht Bhóthar Seoighe i mBéal Feirste. Is é sin, i súile an rialtais, gur neamhtheanga í an Ghaeilge maidir le cúrsaí riaracháin agus cumarsáide.  Sin an dearcadh a bhí ag Stormont i 1969, aimsir bunú Ghaeltacht Bhóthar Seoigh. Ó shin tá réabhlóid teanga i ndiaidh bláthú sa Tuaisceart. 

"Tuigeann sibh go bhfuil daoine ann ar mhaith leo an clog a thiontú siar ach is chun tosaigh atá pobal na Gaeilge ag triall. Ní seo 1969. Seo 2017. Tá sé thar am Acht Teanga a bheith againn.

“Tchím anseo inniu múinteoirí mórchroíocha, neamheaglacha. Agus meabhraím ar an méid a dúirt Stokely Carmichael, laoch as gluaiseacht na gceart sibhialta Afraic-Mheiriceánach: is muidinne na ceannairí a bhfuilimid ag feitheamh orthu. Sin mar dhearcaim oraibhse ar maidin, a mhúinteoirí: na ceannairí a raibh muid ag fanacht orthu."

Connect with Sinn Féin

Photos

Mary Lou McDonald addressing the march on Shipquay Street

An Phoblacht Ad

Videos

1916 Lost Leaders March


Like us on Facebook

Sinn Féin Shop