Sinn Féin - On Your Side

Cuireann Ó Donnghaile roimh chinneadh Fhoras na Gaeilge

29 September, 2017 - by Niall Ó Donnghaile


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Niall Ó Donghaile roimh an scéala go gcuirfidh Foras na Gaeilge deis maoinithe trí bliana ar fáil le haghaidh Chultúrlann Mc Adam Uí Fhiaich agus Chultúrlann Uí Chanáin. Tosófar an deis i mí Eanáir 2018.

Dúirt Seanadóir Ó Donnghaile:

“Cuirim fáilte roimh chinneadh an Fhorais deis maoinithe trí bliana a chur ar fáil do Chultúrlan McAdam Ó Fiaich agus Cultúrlann Uí Chanáin; deis atá le tosú i mí Eanáir 2018.

“Rinneadh an cinneadh i ndiaidh an phróisis comhairliúcháin idir Aibreán agus Meitheamh 2017; próiseas a lorg barúlacha ón phobal maidir leis an bhealach chun cinn do mhaoiniú i leith ionad Gaeilge ar fud an oileáin.

“Le fírinne, níl airgead iomchuí á infheistiú i bhForas na Gaeilge. Tá dualgas nach beag ar na rialtais dul i ngleic le buiséad an Fhorais ar bhonn cothrom agus forásach.

“Tá ról tábhachtach ag ionaid teanga agus ag Cultúrlanna i gcur chun cinn na teanga agus an chultúir. Tá sé tábhachtach go gcuirfear an maoiniú iomchuí ar fáil.

“Ní mór Acht Gaeilge a chur i bhfeidhm le go reachtófar cosaintí agus cearta, mar a dhéantar ar fud na hÉireann, in Albain agus sa Bhreatain Bheag.

“Ábhar is ea Acht Gaeilge a bhaineann le meas, le haitheantas agus le cearta.”

Connect with Sinn Féin

Photos

Mary Lou McDonald addressing the march on Shipquay Street

An Phoblacht Ad

Videos

1916 Lost Leaders March


Like us on Facebook

Sinn Féin Shop