Join Sinn Féin’s grassroots online community of activists and supporters who are dedicated to the reunification of Ireland and to building a new republic founded on the principles of justice and equality for all.

Who We Are

Réamhrá ar Shinn Féin

Le céad bliain anois tá Sinn Féin ar thús cadhnaíochta maidir le hathruithe a bhaint amach in Éirinn. Tá Poblachtánaigh agus Sóisialaigh ó Constance Markievicz, Shéamas Ó Conghaile agus Liam Mellows go Bobby Sands, Mairéad Farrell agus Joe Cahill tar éis muid a thógáil níos cóngaraí dár sprioc neamhspleáchas agus athaontú na hÉireann a bhaint amach. Tá glúin phoblachtánaigh an lae inniu ag leanstan ar aghaidh leis an sprioc sin.

Is é Sinn Féin an páirtí is mó fáis in Éirinn anois. Tá cúigear Airí againn i rialtas an Tuaiscirt, an ComhChéad-Aire, Martin McGuinness, ina measc. Tá muid ag cur fíorathruithe i gcrích. Tá muid ag coinneáil orainn an páirtí a thógáil ar fud an Deiscirt agus tá muid ar thús cadhnaíochta i bhfeachtais maidir le cruthú agus coinneáil postanna, maidir le seirbhísí poiblí a chosaint agus maidir le pobail áitiúla. Tá mórcháipéisí polasaí seolta againn i dtaca le cruthú postanna agus airgeadas poiblí. Sheas muid suas do Fhianna Fáil agus do na Glasaigh agus thairg muid réitigh chearta.

Tá Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams, tar éis tús a chur le feachtas athnuaite maidir le hathaontú na tíre, le tacaíocht fhorleathan a thógáil d’athaontú in Éirinn agus le diaspóra na hÉireann a thabhairt le chéile chun tacú leis an éileamh seo. Freisin, tá muid ag leanstan orainn ag úsáid ár gcuid taithí maidir le réiteach comhlinte le cabhrú le próisis eile síochána timpeall an domhain, an Meánoirthear san áireamh.

Bí linn agus muid ag tógáil Éireann atá comhionann.

What Sinn Féin stands for

This page is intended to give an overview of Sinn Féin policy in key areas. All of these topics are covered extensively in policy documents available on the Sinn Féin website and through the Sinn Féin head office in Dublin.

1. Ireland United

Sinn Féin is a 32-County party striving for an end to...

View more

Stair

History of the Conflict

Throughout history, the island of Ireland has been regarded as a single national unit. Prior to the Norman invasion from England in 1169, the Irish had their own system of law, culture and language and their own political and social structures. Following the invasion, the...

View more

Ceannaireacht Shinn Féin


Ard Chomhairle Officer Board 2018 - 2019

President: Mary Lou McDonald
Vice President: Micehlle O'Neill
Chairperson: Declan Kearney
General Secretary: Dawn Doyle
Director of Publicity: Ciarán Quinn
Treasurers: Pearse Doherty and Conor Murphy

View more

Naisc

Sinn Féin Local area sites:

South & East Belfast Sinn Féin - www.sebelfastsinnfein.com
West Belfast Sinn Féin - www.westbelfastsinnfein.com
Derry Sinn Féin - www.derrysinnfein.ie
Donegal Sinn Féin - www.donegalsf.com
Dublin Sinn Féin - www.dublinsinnfein.com
Dublin North Central Sinn Féin -

View more

Próiseas na síochána

Gerry Adams at the Wolfe Tone CommemorationD'fhás straitéis síochána Shinn Féin thar tréimhse deich mbliana. Chuir na cáipéisí bunúsacha Cnámhscéal don tSíocháin (1987) agus Síocháin Sheasmhach Romhainn in Éirinn (1992) tús leis. Ó shin i leith is iomaí cruinniú agus comhráite a tharla a rabh na rannpháirtithe éagsúla páirteach iontu -...

View more

Déan teagmháil linn

Click here to find your Sinn Féin Representative in your area

Sinn Féin
44 Parnell Square
Dublin 1, Ireland

Tel: (353) 1 8726100/8726932
Fax: (353) 1 8733441
Email: [email protected]

Sinn Féin
53 Falls Road
Belfast, BT12 4PD, Ireland

Tel: 02890 347350
Fax: 02890 223001
Email: ...

View more