Join Liadh Ní Riada and Sinn Féin in building a new Republic

Liadh Ní Riada

Profile

Is  ball de  Chumann Tom Barry i gCorcaigh í Liadh Ní Riada, Oifigeach Náisiúnta Gaeilge Sinn Féin.  As Gaeltacht Mhúscraí in Iarthar Chorcaí, tá sí mar bhall d’Ard-Chomhairle an pháirtí.

Le cúlra sna meáin, tá  taithí 20 bliain aici ag obair mar léiritheoir agus stiúrthóir ar chláracha teilifíse do RTE agus TG4.  Bhí sí mar bhall den gcoiste bunaithe a bhunaigh TG4 agus bhí sí lárnach i bhforbairt gaois craoltóireachta mar aon le struchtúir airgeadas TG4..  Líofa i nGaeilge mar aon le Fraincís, is guth láidir í maidir le cearta teanga na nGael.

Is í Liadh an inion is óige i gclann an chumadóra agus an cheoltóra cháiliúil, Seán O’ Riada.  De dheascaibh an tionchair agus ionchuir atá ag muintir Riada  maidir lenár bhféiniúlacht náisiúnta cultúrtha chomh maith le cúlra láidir poblachtánach, léirítear go mbeadh Liadh mar thogha iarrthóir do Shinn Féin i dToghchán Eorpach 2014. Is bean óg le fuinneamh í agus tá paisean aici do chúrsaí polaitíochta. Tá sí pósta le Nicky agus mar mháthair do Cháit (13) Ailsa (10) agus Neans (7).

“Mar mháthair, táim ana eolach maidir leis na dúshláin a bhaineann le héagothramaíocht shóisialta a bhualann gach clann.  Táim ana bhuartha faoin bhfás atá ag teacht ar bhochtaineacht paistí agus an cuma go bhfuil ‘soup kitchens’ agus na ‘penny dinners’ ar ais arís i mbailte agus  cathracha ar fud na tíre.

Mar phoblachtánach gníomhach ar leibhéil áitiúil agus ar leibhéil náisiúnta, feicim go laethúil an tionchar atá ag polasaithe déine.  Creidim go daingean go bhfuil na polasaithe seo dírithe orthu siúd atá di-fhostaithe, oibrithóirí ar ioncam fíor íseal, ar chlanna agus orthu siúd atá i mbaol, Caithfear troid go láidir in aghaidh na bpolasaithe seo.

Níl glór éifeachtach ag Éire san Aontas Eorpach.  Caithimid guth ghnáth-mhuintir na hÉireann a láidriú.  Tá gá le guth Sinn Féin.  Guth poblachtánach a dhéarfaidh – cuir stop leis an ndéine.  Creidim gur féidir liom a bheith mar ghuth do mhuintir na hÉireann san Eoraip.

I measc na tréithe is láidre a sheasann liom ná gur máthair Éireannach mé a thuigeann na trioblóidí atá ann dár bpaistí agus dóibh siúd go léir atá  I mbaol.  Caithfear níos mó ban a thabhairt isteach sa pholaitíocht sa tír seo chun treoir, ionchur agus polasaithe fónta a chuir i bhfeidhm.

Mar Phoblachtánaigh, tá deis iontach againn chun caidreamh a chur ar bun leis na  gnáth-daoine.  Creidim gur an dúshlán atá againn,  ní amháin Éire aontaithe a chruthú,  ach Éire uileghabhálach ina mbeidh luach ar ár bpobal chun seans agus deis a thabhairt do gach aon duine forbairt go huile agus go hiomlán.  Éire aontaithe ina mbeidh comhionannas sóisialta agus cearta eacnamaíochta chun tosaigh.

Statements (414)

Ní Riada lays out fisheries position to EU Commissioner17 January, 2018

Action must follow ISL recognition - Ní Riada14 December, 2017

EU funds being misused - Ní Riada14 December, 2017

Ní Riada welcomes the passing of Key Amendments in Culture and Education File12 December, 2017

Minister Creed has a duty to stand up for Irish fishermen – Ní Riada11 December, 2017

Ní Riada welcome's Budget Committee's Irish visit8 December, 2017

Survivors of abuse in state-funded schools to seek justice in Europe17 November, 2017

Use of EU funds needs greater scrutiny - Ní Riada17 November, 2017

Ní Riada welcomes IMRO Report on Irish Music Industry16 November, 2017

Government duty bound to upgrade water infrastructure - Ní Riada16 November, 2017

Join Sinn Féin

Donate to Sinn Féin