Sinn Féin - On Your Side

Oráid Caitríona Ruane, An t-Aire Oideachas

1 October, 2007


Ba mhaith liom fáilte críoúil a chur roimh gach duine anseo inniu. Is deis iontach é seo chun bualadh le chéile arís - agus rud beag gnó a dhéannamh chomh maith. Ach is é an fáth go bhfuil muid anseo inniu ná ceiliúradh ar an scéim cruthaíoch de chuid Iontaobhas na Gaelscolaíochta agus neartú is treisiú Ghaeloideachais i ndiaidh na blianta fada leis an Ghaeilge in áit na leathphingine. Tá muid ar ár sean léim arís agus ní bheidh muid ag dul isteach sa choirneál arís.


Treaslaím leis an Iontaobhas as an scéim samhlaíoch seo chun an earnáil phríobháideach a thabhairt isteach chun tacú le lucht na Gaelscolaíochta agus acmhainní breise a dhíriú ar theagasc pháistí i dtomoideachas trí mheán na Gaeilge.


Tá dul chun cinn thar barr déanta ó thaobh na Gaelscolaíochta de ó Chomhaontú Aoine an Chéasta - ar dtús le Máirtín Mac Aonghusa agus anois fá churam s'agam féin.


Tá athbhreithiúnas faoi lán tseoil ar Ghaeloideachas. Tá sé mar príomh-chúram agamsa cinntiú go mbíonn scolaíocht den chéad scoth ag páistí sa chuid seo den tír. Tá líon na dtúismitheoirí atá aga roghnú Gaeloideachais ag méadú an t-am ar fad. Tá mise ag rá leis na tuismítheoirí sin go dtig leo bheith cinnte go bhfaighfidh siad an oideachas is fearr gur féidir linn a thabhairt dóibh.


Is togra an-suimiúl é seo ina mbíonn seans ag an earnáil phríobháideach cuidiú le Gaelscolaíocht agus caithfidh an Roinn Oideachas fiosrú a dhéanamh ar dhóigheanna le cur leis seo - b'fhéidir go n-amharcfaidh muid ar fhéidireachtaí comhaoiniú.


Tá sé sa Chairt Eorpach do Theangacha Reigiúnacha nó Mionlaigh agus sa tuaraisc ó Náisiúin Aontaithe go bhfuil sé de dhualgas ar rialtas cinntú nach mbíonn bac ná stró ar chur chun cinn agus forbairt teangacha dúchais. I dtaca leis an Roinn seo, beidh muid ag déanamh ár seacht ndícheall le cinntiú go mbeidh achan rannóg rialtais ag comhlíonadh leis an reachtaíocht seo.


Ní bhíonn an namhaideas céanna ann don Ghaeilge sa deisceart, don Gaedhlic in Alban, don Bhreatnais sa Bhreatain Bheag. Fiú le Gaeilge Oileán Mhannain, ní bhíonn an oiread sin d'fhuath agus d'imreas atá ann don Ghaeilge. Caithfidh muid an fuath sin a chur ar neamh ní. Bíonn fiontraíocht a neartú is a leathnú. Ba chóir go mbeimis ag tús an céid úr seo, leis an chomh-rialtas úr in áit againn, ba chóir go mbeimis in ann scolaíocht i dteanga dúchais na tíre seo a thabhairt chun bláth. Nach bhfuil Gaeilge Uladh lán chomh maith agus chomh binn leis na teangacha Ceilteacha eile ar imeall na hEorpa?


Tá mé féin, mar Aire Oideachas ag súil le cloí leis an dea-chleachtais is fearr ó thaobh bainistiú Roinn comh-rialtais ach ba mhaith linn páirtnéireachtaí idir rialtas agus an phobal a chothú chun go mbeidh pobal agus sochaí úr forásach á fhorbairt againn ina mbeidh fáilte roimh an Ghailge agus iolrachas.

Críoch

Connect with Sinn Féin