Sinn Féin - On Your Side

'Cruinniú urghnách leis an Aire Poots de dhíth' - McElduff

15 October, 2007


Ag freagairt do tuairiscí ón meáin chumarsáide go mbeidh ráiteas ag Edwin Poots maidir le hAcht na Gaeilge, dúirt Cathaoirleach an Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Barry Mc Elduff BT go bhfuil sé ag lorg cruinniú urghnách leis an Aire Poots.

Dúirt sé,

"Tá roinnt ceisteanna le freagairt inniu.

"Ar an gcéad dul síos, mar cathaoirleach coiste ba chóir don Aire labhairt liom faoi ráiteas s'aige amarach os comhair an tionól ."

"Is linne uilig an teanga, pé creideamh ná dearcadh polaitiúil atá againn. Impím ar an Aire Poots a bheith fadradharcach agus thiocfadh leis ceannasaíocht láidir a thaispeáint in ionad luaidreáin mar seo" arsa sé.

"Tá athbheochan na Gaeilge ár ngóthú thar na bearta. Úsáideann a lán daoine an Ghaeilge go laethúil. San iomlán, tá gaelscolaíocht á cur ar fáil i 65 scoil agus tá thart fá 4000 paiste i gceist. Ba chóir dúinn cearta s'acu a chosaint.

"Impím ar an Aire cearta na bpáistí sin a chosaint agus cearta d'achan Gaeilgeoir san iomlan a chur i bhfeidhm.

"Tá na héilimh seo de dhíth do chách; Acht atá bunaithe ar na Bunphrionsapail seo a leanas- cearta Gaeilgeoirí ag croí an Achta, achmhainní oiriúnacha leis an Acht a chur i bhfeidhm agus coimisinéir na Gaeilge leis an Acht a mhaoirsiú.

"Impím ar an Aire Poots a bheith fadradharcach agus thiocfadh leis ceannasaíocht láidir a thaispeáint. Nár cheart go mbeadh eagla chóiche ar duine ar bith roimh an Ghaeilge. Is linne uilig an teanga.

"Beidh mé ag suil go mór le scéal ón Aire." Críoch

Connect with Sinn Féin