Sinn Féin - On Your Side

Ceiliúradh na Gaeilge iontach i gCnoc an Anfa

7 December, 2007


Bhí Uachtarán Shinn Fein Gearóid Mac Ádhaimh MP MLA ag óstáil Ceiliúradh na Gaeilge i Mór-Halla Stormont anocht

Bhí ionadaithe ó chomhlachtaí agus eagraíochtaí Gaeilge as achan chearn den tír i láthair.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Mac Ádhaimh fá dtaobh den imeacht:

Dúirt sé,

"Ba mhaith liom fáilte críoúil a chur roimh gach duine anseo inniu.

Is deis iontach é seo chun bualadh le chéile arís agus rud beag gnó a dhéanamh chomh maith.

Ach an fath go bhfuil muid anseo inniu ná Céiliúradh ar son na Gaeilge.

Mar is eol daoibh, nuair a bhí muid óg - agus anois tá mé ag caint faoi na daoine atá an aois céanna liom agus roinnt daoine atá niós sinne ná muid fiú!

Bheul - daoine den aois sin - cé chreideadh go mbeadh imeacht mar seo ag titim amach san áit seo - siombal den droch clú agus droch chleachtais, áit a bhí mar siombal de gach rud a bhí mícheart leis an chuid seo den tír - amharc orainn anois, ag baint sult agus craic - ag ceol agus ag rinnce faoi scath dealbh Craigavon!

Tá dul chun cinn suntasach déanta maidir leis an Ghaeilge le rionnt blianta anuas.

Is ón ghnáthphobal a tháinig an spreagadh agus an dul chun cinn seo, agus ba é díogras na múinteoirí, na dtuismitheoirí, gníomhaithe teanga agus cuid mhór daoine eile a choinnigh an Ghaeilge beo leis na blianta.

Ba mhaith liom go raibh mile maith agaibh a rá libh anseo.

Go raibh maith agaibh as bheith dílis don Ghaeilge agus as bheith ag obair go crua don Ghaeilge thar na blianta fada.

Tá mé ag smaoineadh go hairithe ar daoine ón Ardscoil agus Cumann Chluain Ard agus níos deánaí muintir Bóthar Seoighe - a speag Bobby Sands chun litir a scrióbh níos mó ná tríocha bliain ó shin faoi ag bunú Gaeltachtaí ar fud an tuaiscirt.

Lean na daoine seo leis an obair, ag cur an Ghaeilge chun tosaigh agus á choinneáil beo.

Luaigh mé faoi Béal Feirste ach bhí daoine mar sin fosta in aiteanna fud an tir agus fud an domhan .

Choinnigh saidsan agus neart daoine eile go léir an tine beo.

Sa lá atá inniu ann, tá an Ghaeilge ag fás as cuimse, agus tá méadú leanúnach ar an líon daoine óga atá ag iarraidh í a labhairt.

An dóigh is fearr agus is éifeachtaí le chinntiú go leanfar le fás agus forbairt na Gaeilge ná í a bheith ina cuid bhríomhar de ghnáthshaol na ndaoine.

Caithfidh daoine Gaeilge a labhairt má tá Gaeilge acú.

Tá sé thábhachtach fosta go ndéanfaidh muid cheiliúradh ar an mhéid atá bainte amach i bhforbairt na Gaeilge le tamall anuas.

Tá an cheiliúradh seo ina chuid thábhachtach de seo.

Tabharann an ócáid seo deis do phobal na Gaeilge, do cheoltóirí, do ghníomhaithe pobail agus polaitiúla, do pháistí agus go leor eile an ceol s'againne, an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur i lár an aonaigh agus á taispeáint don saol mór

Ba mhaith liom rud eile a rá anocht agus taim cinnte faoi seo, beidh Acht Gaeilge againn, níl fhios agam cá huair ach beidh.

Ach ní raibh Acht na Gaeilge de dhith chun Gaeltacht Bóthar Seoighe a bhunú, nó an Gaeláras, an Droichead nó an Chultúrlann.

Ní raibh Acht de dhíth orainn chun Meánscoil a bhunú nó aitheantas a fhá il do Lá Nua nó don Ceathrú Gaeltachta.

Bhí obair de dhíth agus chuaigh na daoine amach agus rinne siad an obair.

Tá an Ghaeilge ina gné lárnach dár saol mar phobal, ach is le gach duine ar an oileán seo an Ghaeilge.

Tá a lán obair eile le déanamh againn le taispeaint nach bhfuil bagairt ar bith sa teanga do dhuine ar bith sa tír seo.

Leanaimis ar aghaidh leis an obair seo anocht."

Críoch

Connect with Sinn Féin