Sinn Féin - On Your Side

de Brún pushes for Irish language rights in Europe and at home

15 January, 2008


Sinn Féin MEP Bairbre de Brún has welcomed the UN's designation of 2008 as the International Year of Languages and promised to continue the fight for the rights of Irish speakers at home and in Europe.

Ms de Brún was speaking as the European Parliament were discussing their appraisal of the EU Agency for Fundamental Rights which includes, at the behest of de Brún and other MEPs, specific recognition of the rights of people belonging to traditional national and linguistic minorities.

Whilst welcoming this recognition, Ms de Brún also took the opportunity to call for a more active policy of respect for Irish speakers in Europe and at home by concluding:

"I will continue to work at EU level to demand the necessary resources for Irish as a working language of the EU and in my constituency to support the campaign for an Irish Language Act, legislation that is urgently needed to protect the rights of Irish speakers. " Críoch

Note to editor

Ms de Brún's speech to the EU Parliament on language rights

Speech on the EU Agency for Fundamental Rights

Fáiltím roimh thuarascáil Michael Cashman faoi Gníomhairacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha. Rinne feisirí ón Choiste um Shaoirsí Sibhialta obair den scoth ar an ábhar tábhachtach seo, obair atá de dhíth go géar má táimid chun cearta bunúsacha a chur cinn agus a chaomhnú. Tréaslaím leo agus leis an raportéir.


Fáiltím ach go háirithe roimh na leasuithe a chinntíonn go mbeidh idirdhealú maidir le teangacha agus mionlaigh tráidisiúnta i measc sainchúraimí na Gníomhaireachta.


D'ainmnigh na Náisiúin Aontaithe an bhliain seo 2008 mar bhliain idirnáisiúnta do teangacha. Caithfidh an AE bheith páirteach san iarracht seo agus cuid mhór a dhéanamh chun cur in aghaidh idirdhealuithe atá bunaithe ar an teanga a labhairtear.


Tá spéis ar leith agam san ábhar seo. Leanfaidh mé obair ag leibhéal an AE agus mé ag éilimh na hacmhainní riachtanacha maidir leis an Ghaeilge mar theanga oibre den AE agus agus ag leibhéal an dáilcheantair fosta agus mé ag tacú leis an fheachtas ar son Acht na Gaeilge , reachtaíocht atá de dhíth go géar i dTuaisceart na hÉireann chun cearta gaeilgeoirí a chosaint.


I wish to welcome Michael Cashman's report on the EU Agency for Fundamental Rights. MEPs from the Civil Liberties committee have done excellent work and work which is sorely needed if we are to promote and protect fundamental rights.


I particularly welcome the amendments that ensure that language and national minority based discrimination will be included in the remit of the Agency .


The United Nations have designated this year 2008 as International Year of Languages. The EU must be part of that effort and do much to tackle discrimination based on the language one speaks.


I have a particular interest in this topic. I will continue to work at EU level to demand the necessary resources for Irish as a working language of the EU and in my constituency to support the campaign for an Irish Language Act, legislation that is urgently needed to protect the rights of Irish speakers.

Connect with Sinn Féin