Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin ag seasamh an fhóid ar son na Gaeilge

16 January, 2008


Ag caint sa parlaimint inné, chuir Bairbre de Brún fáilte roimh an scéal is deanaí ó na Náisiúin Aontaithe go mbeidh an bhliain seo 2008 mar bhliain idirnáisiúnta do teangacha.

Dúirt sí,

"Fáiltím roimh thuarascáil Michael Cashman faoi Gníomhairacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha. Rinne feisirí ón Choiste um Shaoirsí Sibhialta obair den scoth ar an ábhar tábhachtach seo, obair atá de dhíth go géar má táimid chun cearta bunúsacha a chur cinn agus a chaomhnú. Tréaslaím leo agus leis an raportéir.

"Fáiltím ach go háirithe roimh na leasuithe a chinntíonn go mbeidh idirdhealú maidir le teangacha agus mionlaigh tráidisiúnta i measc sainchúraimí na Gníomhaireachta.

"D'ainmnigh na Náisiúin Aontaithe an bhliain seo 2008 mar bhliain idirnáisiúnta do teangacha. Caithfidh an AE bheith páirteach san iarracht seo agus cuid mhór a dhéanamh chun cur in aghaidh idirdhealuithe atá bunaithe ar an teanga a labhairtear.

Lean sí,

"Tá spéis ar leith agam san ábhar seo. Leanfaidh mé obair ag leibhéal an AE agus mé ag éilimh na hacmhainní riachtanacha maidir leis an Ghaeilge mar theanga oibre den AE agus agus ag leibhéal an dáilcheantair fosta agus mé ag tacú leis an fheachtas ar son Acht na Gaeilge , reachtaíocht atá de dhíth go géar i dTuaisceart na hÉireann chun cearta gaeilgeoirí a chosaint. " Críoch

Connect with Sinn Féin