Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an dá Rialtas spriocanna a sheoladh faoi fuinneamh agus athrú aeráide - de Brún MEP

22 January, 2008


Ag labhairt sa Bhruiséil inniu agus Uachtarán Choimisiúin na hEorpa José Manuel Barroso ag cur moltaí faoi bhráid na parlaiminte faoi fuinneamh agus athrú aeráide, dúirt an feisire eorpach Bairbre de Brún go gcaithfidh Rialtas na hÉireann reachtaíocht a thabhairt isteacht le spriocanna, teorainn ama agus próiseas faireacháin le cinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha amach. Tá próiseas den chinéal céanna de dhíth le cinntiú go mbainfear na spriocanna cuí amach ó thuaidh fosta.


Arsa Iníon de Brún atá mar bhall de Choiste Pharlaimint na hEorpa um Athrú Aeráide:


"Is é atá le tabhairt faoi deara inniu ná céim thábhachtach sa troid in éadan Athraithe Aeráide. Beidh mé ag obair le feisirí eile i bParlaiminte na hEorpa ar na moltaí seo sna seachtainní atá romhainn.


"Is gá amharc ar na bearta agus na moltaí a fógraíodh anseo inniu mar thús próisis nach gcríochnóidh go dtí go mbeidh an Eoraip chomh carbón-neodrach agus is féidir, chomh hinbhuanaithe agus is féidir agus chomh hullmhaithe agus is féidir don gheilleagar glas amach anseo.

"Ina theannta sin, níl i mbearta iad féin ach dúch ar pháipéar ach amháin go ngeallann gach rialtas AE go gcuirfear iad i bhfeidhm ina n-iomláine agus nach ngéillfidh siad faoi bhrú ó thruaillitheoirí móra ár mór-roinne.

"Tá páirt ag dreasachtaí agus saoirseachtaí sa troid seo, ach go bunúsach is é an rud atá de dhíth ná uaillmhian; uaillmhian ón tionscal agus ón tsochaí shibhialta, arna thacú ag bearta rialtais agus AE, leis an phointe a aontaímid is gá dúinn a bhaint amach a bhaint amach a luaithe is féidir.


"I gcás na hÉireann tá reachtaíocht de dhíth a leagann spriocanna dúshlánacha amach le cinntiú go laghdófar éalú dé-ocsáid charbóin. Níor raibh Éire riamh dáiríre go leor faoi dualgaisí maidir leis an timpeallacht go háirithe agus an geilleagar ag fás go tapaidh. Caithfear faireachán a dhéanamh ar fheidhmiú bheartas an Rialtais fosta agus gníomhú nuair nach mbaintear amach na spriocanna atá leagtha síos. Tá dúshlán ollmhór romhainn anois. Caithfimid aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin ar bhonn uile-Éireannach " Críoch

Connect with Sinn Féin