Sinn Féin - On Your Side

De Brún - Fóram Náisiúnta ar an Eorap

23 October, 2003


Ag labharit inniu ag cruinniú Fhórain Náisiúnta ar an Eorap, dúirt Bairbre de Brún, iarrthóir CE na Sé Chuntae:

Anois go bhfuil an tOllamh Mulcahy i ndiaidh glacadh leis go raibh meancóg déanta nuair a bhí muid ag plé le ceist an Ghaeilge agus muid ag deileál le hiontrál an stáit isteach san Chomhargadh 30 bliain ó shin, nár lorg muid aitheantas nó stádas mar theanga oifigiúl oibre an Chomhargadh don teanga, cad é tuairim an Taoisigh faoi sin.

Ba mhaith liom fiafraigh don Taoiseach cad iad na céimeanna atá sé chun glacadh chun déanamh cinnte de go mbeidh an Ghaeilge mar teanga oibre in institiúidí an Aontais Eorpaigh. I dtaca leis an doiciméad ag leagan amach príoireachtaí do Uachtarántacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach, ba mhaith liom ceist a chuir ar an Taoiseach cad iad na céimeanna atá i gceist aige a ghlacadh chun, mar a deir an clár:

"Saibhreas an éagsúlacht chultúrtha san Eorpa a chaomhnú i ngach cruth."Crioch

Speaking at today's meeting of the National Forum on Europe, Sinn Féin EU Six County candidate, Bairbre de Brún said:

"Now that Professor Mulcahy has accepted that a mistake was made in not seeking the status of official working language for the Irish language when we were making arrangements for Ireland‚s entry into the Common Market 30 years ago, can the Taoiseach tell us what his position is on this?

Can he tell us what steps he will take to ensure that Irish will be a working language of the EU?

"And in respect of the document setting out the priorities for Ireland‚s Presidency of the EU, can he tell us what steps he will take for, as it says „the preservation of the richness of European cultural diversity in all its forms."ENDS

Connect with Sinn Féin