Sinn Féin - On Your Side

"Sinn Féin ag briseadh an gaibhniú polaitíochta" - Brolly BT

30 January, 2008


Ag caint roimh crinniú an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, dúirt urlabhraí Ghaeilge, Sinn Féin, Francie Brolly gur chóir go mbeidh cearta cosanta curtha chun cinn ag Edwin Poots agus caithfidh sé an gnó a dhéanamh anois.

Dúirt an t-Uasal Brolly,

"I gcainteanna gCill Rímhinn, gheall Rialtas na Breataine go mbeidh Acht na Gaeilge curtha isteach fríd an tionól agus fríd Roinn Edwin Poots.

"Cibé, i mí Deireadh Fómhair, i ráitéas chuig an tionól, leag an tAire Poots síos na fáthanna nach mbeadh reachtaíocht Acht na Gaeilge curtha i bheidhm ag an bhomanta seo. "Chuir seo fearg ar a lán daoine agus iad ag cur an lochta air

"Tá díoma orainn nach bhfuil aisling aige.

"Tá díoma orann fosta nach bhfuil plean aige ar cheist na Ciste Craoltóireachta Ghaeilge.

"Caithfidh sé, idir anois agus feidhmiú Acht na Gaeilge, bí aireach go mbeadh cearta i lár aon straitéis agus bí aireach ar na pointí seo a leanas.

"Go raibh cearta Ghaeilgeoirí ag croí aon straitéis a bhaineann le hoideachas, craoltóireacht, na cúirteanna srl, go gceapfar Coimisinéir na Gaeilge chun aon fiontar a mhaoirsiú agus go gclúdaíonn sé na forais pholaitiúla, na húdaráis áitiúla agus go gcuireann Edwin Poots acmhainní oiriúnacha ar fáil le haon straitéis a chur i bhfeidhm.

"Sheas muid ar son cearta teanga níos mó na páirtí ar bith eile agus leanfaidh muid ar aghaidh. Beidh me ag tabhairt cáipéis d'Edwin Poots agus creidim go mbrisfidh sin an gaibhniú polaitíochta." Críoch

Connect with Sinn Féin