Sinn Féin - On Your Side

Dualgas ar an thionól maidir le comhoibriú trasteorann - de Brún FPE

30 January, 2008


Dúirt an FPE, Bairbre de Brún,

"Is mian liom an coiste Forbartha Réigiúnaí a mholadh as a dtionscnaíocht agus iad ag brú le haghaidh gnímh chun an acmhainneacht a bhaineann le Grúpálacha Eorpacha um Chomhoibriú Críche, a mholfar, a thabhairt chun solais.

"I mo thír scoilte féin bhí ról suntasach ag tionscnaimh mar seo agus ag scéimeanna eile arna dtacú ag an AE chun tionchair dhíobhálacha na críochdheighilte in Éirinn a mhaolú. Tacaím go hiomlán leis an loighic chiallmhar maidir le comhoibriú cuntasach trasteorann mar idéal Eorpach.

"Is féidir leis na CCGEanna nua, má ghníomhaíonn na Ballstáit leis an reachtaíocht a chur i bhfeidhm, dinimic nua maidir le comhoibriú trasteorann a éascú agus leibhéal níos mó muiníne agus comhoibrithe trasna teorainneacha a chothú.

"Is mór an riachtanas atá ar Éirinn gach féidearthacht a bhaineann le comhoibriú críche trasteorann a fhiosrú toisc gurb iad ár gcontaetha teorann na contaetha is boichte agus tearcfhorbartha. Is fada uainn anois an mhoilleadóireacht agus na leithscéalta; Tá dualgas ar Bhallstáit i dtaca lena réigiúin teorann chun reachtaíocht CCGE a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir." Críoch

Connect with Sinn Féin