Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin National Women's Conference

30 October, 2003


Agenda of Sinn Féin National Womens Conference

Registration 10.00 -- 10.20

Conference commences at 10.30

10.30 -- 12.30 - Plenary 1 - Women in Decision Making

This plenary session will focus on gender balance in decision making. It will identify the barriers which exist and how these can be overcome.

Mary Kelly (Chairwoman National Women's Council of Ireland)

Rosaleen McDonagh (Traveller Activist/Pavee Point)

National Youth Council of Ireland Speaker

Bairbre De Brún (Sinn Féin EU Candidate for 6 Counties)

Helena Mhic Laifeartaigh (Midas (MFG Teo))

Eithne Nic Lochlainn (Meitheal Forbairthe na Gaeltachta)

12.30 -- 1.00 - Ella O'Dwyer - Anne Devlin Remembered

Lunch Break

2.15 -- 4.30 - Plenary 2 - Building an Ireland of Equals

Sinn Féin is working to build an Ireland of equals and we recognise the vital need for gender balance, gender proofing and gender equality in decision making and across society. The speakers in this session will address the challenges which we face and share their knowledge and experience.

Mags O'Brien (ICTU Gender and Pay Project)

Mary Lou McDonald (Sinn Féin EU Candidate for Dublin)

Margaret Kelly (Barnardo's Assistant Director of Policy for Six Counties)

Aengus Ó Snodaigh (Sinn Féin TD for Dublin South Central)

10.00 -- 10.20 Clárú

10.30 Tosú na Comhdhála

10.30 -- 12.30 - Seisiún 1 - Mná i bPróiséis an Chinnidh

Díreoidh an seisiún seo ar chothroime inscne i bproiséis an chinnidh. Aimseofar baic éagsúla atá ann agus léireofar bealaí éagsúla chun iad a shárú.

Mary Kelly (Cathaoirleach Náisiúnta Comhairle Mná na hÉireann)

Rosaleen McDonagh (Gníomhaí den Lucht Siúil/Pointe Pavee)

Cainteoir ó Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann

Bairbre de Brún (Iarrthóir Shinn Féin na Sé Chontae do Phar. na hÉorpa)

Helena Mhic Laifeartaigh (Midas (MFG Teo.))

Eithne Nic Lochlainn (Meitheal Fhorbartha na Gaeltachta)

12.30 -- 1.00- Ella O'Dwyer - Anne Devlin á cuimhneamh

Sos Lóin

2.15 -- 4.30 - Seisiún 2 - Éire Chothrom á Tógáil

Agus Éire chothrom á tógáil, teastaíonn ó Shinn Féin bheith rannpháirteach sa phróiséas. Aithníonn muid an géarghá atá ann cothromaíocht inscne a bheith ann chomh maith le cruthú inscne agus cothroime inscne i bpróiséas an chinnidh. Sa tseisiún seo aimseoidh na cainteoirí na bearnaí atá fós ann agus céard is gá a dhéanamh leis an chirt a bhaint amach.

Mags O'Brien (Tionscadal Inscne agus Pá, ICTU)

Mary Lou McDonald (Iarrthóir Sinn Féin Bhaile Á' Cliath do Ph. na hEorpa)

Margaret Kelly (Leas-Stiúrthóir Pholasaí Barnardo's sna Sé Chontae)

Aengus Ó Snodaigh (T.D. Shinn Féin, Baile Á' Cliath Lár-Theas)

Connect with Sinn Féin