Sinn Féin - On Your Side

Tabhair tacaíocht don Ghaeilge de Sathairn - Adams MP MLA

14 February, 2008


Ag tabhairt tacaíocht don Pharáid Cheiliúrtha ar son na Gaeilge agus na hÉagsúlachta ar siúl ar a 1 i.n. ó Chultúrlann McAdam Ó Fiaich go lár Bhéal Feirste, de Sathairn 16 Feabhra, dúírt an t-Uasal Adams.

"Spreagfaidh an ceiliúradh seo tacaíocht don Ghaeilge, Acht na Gaeilge agus ilchineálacht chultúrtha, le heagraíochtaí Gaeilge agus grúpaí de cuid na mionlaithe eitneacha ag glacadh páirt.
"Tá a lán bainte amach againn le deich mbliana anuas. Thig linn a lán a fheiceáil san am le teacht.

"Ach ní féidir linn dearmad a dhéanamh go bhfuil an ceist seo faoi chearta - go bhfuil cearta Gaeilgeoirí chomh tabhachtach le cearta saoránaigh uilig eile. Tá sé de ceart ag Gaeilgeoirí a saol a chaitheamh trí mheán na Gaeilge - ina gcuid gnó agus gnóthaí sóisialta.

'Impím ar achan duine teacht amach agus tabhair tacaíocht don theanga agus d'ilchineálacht chultúrtha.' Críoch

Connect with Sinn Féin