Sinn Féin - On Your Side

Ó Snódaigh launches new Irish language Sinn Féin Cumann in Dublin

6 March, 2008


Speaking during the launch of the first ever Irish language Sinn Féin cumann in Dublin, Thursday March 6th, Buswells Hotel @10.30am, Sinn Féin Irish language spokesperson Aengus Ó Snódaigh has said:

"This project is a clear sign that Sinn Féin is serious about the Irish language.

"Sinn Féin Irish language Cumainn/ groups shall be launched throughout the country. The first group shall be launched in Dublin, a place which has the biggest population in Ireland, a place where much work is being done for Irish medium education by parents, activists and teachers and a place where Irish language groups are developing the language with young people.

"The second cumann shall be launched in Belfast, (11 March 7.30pm, Cultúrlann). Many other cumainn shall be launched throughout the year also.

"The Irish language is our country's cultural success story.

"I believe young people today should become active in the language. The launch of these new cumainn is an example of this.

"These new cumainn shall be actively campaigning on Irish language issues such as the full implementation of the Official Languages Act, Acht na Gaeilge for the six counties and the reversal of Mary Hanafin's circular against total immersion education in Irish language schools."

Críoch

"Cumann úr fud fad na tíre ina mbeidh an Ghaeilge mar theanga oibre"- Adams

Ag caint roimh seoladh an chéad Cumann Gaelach Shinn Féin i mBaile Átha Cliath, Déardaoin 6 Márta 2008, Óstan Buswells @10.30rn dúirt an t-Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams,
"Seo fiontar iontach agus táim go han sásta faoi.

"Leis an fiontar seo, tá sé soiléir a fheiceáil go bhfuil Sinn Féin dáirire faoin teanga.

Tá Grúpaí Gaelach á sheoladh ag Sinn Fein i gceanntracha timpeall na tíre. Tá Grúpa Gaelach á sheoladh againn i mBaile Átha Cliath, áit atá an daonra is mó is tir, áit ina bhfuil a lán obair ar siúl i dtaobh Gaelscoileanna, ag tuismitheoiri, gníomhaí, múinteoirí srl, áit ina bhfuil Eagraisí Gaeilge ag forbairt an teanga le daoine óga agus i ngnéanna eile.

"Beidh an dara cumann á bhunú againn i mBéal Feirste i Mí Márta chomh maith (11 Márta @7.30in, Cultúrlann). Agus beidh roinnt cumainn eile bunaithe de réir a chéile le linn na bliana.

Tá athbheochan na Gaeilge ár ngóthú thar na bearta.

"Taim cinnte gur chóir don ghlúin óg dul amach inniu agus bí gníomhach ó thaobh na Gaeilge de. Tá an cumann úr seo ina chuid thábhachtach de seo.

Beidh na grúpaí nua seo ag obair go mbeadh Acht na Gaeilge sna sé chontae, Acht na dteangacha Oifigiúla 2003 curtha i bhfeidhm san iomlán sna 26 co agus cosc a chur le cioclán Mary Hanafin maidir le luath-thumoideachas, rud atá ag tarlú fud fad na tíre." Críoch

Connect with Sinn Féin