Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh pobail tuaithe bheith rathúil in áit bheith beo ón lámh go dtí an béal - de Brún

12 March, 2008


Le linn díospóireachta i bParlaimint na hEorpa inniú, d'éiligh Bairbre de Brún FPE go nathchuirfí an Comhbheartas Talmhaíochta (CT) in oiriúint chun cur ar chumas pobail thuaithe bheith rathúil in áit bheith beo ón lámh go dtí an béal agus le nach mbéadh an Comhbheartas Talmhaíochtá mar chuidiú d'fheirmeoirí agus do chomhlachta móra amháin.

Ag labhairt i Strasbourg, deir sí:

"Má chuirtear i bhfeidhm é go cothrom ba chóir fáilte a chur roimh theorainn ar íocaíochtaí móra d'fheirmeoirí agus comhlachata móra mar chéim ar shiúil ó CT (An Comhbheartas Talmhaíochta) mar chuidiú d'úinéirí talún móra amháin. Tá sé tábhachtach comh maith nach gcuirtear ach feirmeoirí gníomhacha san áireamh do theidlíocht íocaíochtaí faoi CT. Ba chóir go mbeadh CT athchurtha in oiriúint chun cur ar chumas pobail thuaithe bheith rathúil in áit bheith beo ón lámh go dtí an béal."

Cháin Iníon de Brún chomh maith seasamh Peter Mandelson ag an Eagraíocht Dhomhanda Trádála

Dúirt sí,

"Feicimid ag cainteanna na EDT (An Eagraíocht Dhomhanda Trádála) conas atá Coimisinéir Mandelson réidh le leasa feirmeoirí agus leasa ár bpobal tuaithe a íobairt, ní ar mhaithe leis an tríú domhain ach mar chuid de cluiche margála idirnáisiúnta."

Chuir Iníon de Brún in iúl go bhfuil roinnt feirmeoirí amharasach faoi Chonradh Liospóin anois de thairbhe na cumhachta a dtabharfar don Choimisiúin faoi Airteagal 2 ó thaobh trádála idirnáisiúnta de. Críoch

Connect with Sinn Féin