Sinn Féin - On Your Side

Athrú aeráide - beartas comhordaithe fadtéarmach de dhíth

26 March, 2008


Ag labhairt ó Pharlaimint na hEorpa sa Bhrúiséal inniú duirt feisire na hEorpa Bairbre de Brún agus feisirí ag plé athrú aeráide san ollchruinniú inniu.


"Tá beartas comhordaithe fadtéarmach de dhíth a leagfaidh amach conas dul i ngleic leis an athrú aeráide de réir earnála. Céim chun tosaigh atá sa phacáiste a chuir Uachtarán Barroso faoi bhráid na parlaiminte agus is abhar dóchais é go n-aithníonn an Chomhairle go gcaithfidh an AE aontú faoi réimse beartais roimh dheireadh 2008.


Ach tá spriocanna do laghdú dé-ocsaid carbóin de dhíth ag leibhéal náisiúnta gach bliain chomh maith má táimid chun ról ceannasaíochta a ghlacadh le haontas idirnáisiúnta a bhaint amach"


D'fháiltigh an feisire de Brún fosta roimh cuairt chun na parlaiminte innú den Dr. Rajendra K. Pachauri, Cathaoirleach an Phainéil Idirnáisiúnta um Athrú Aeráide, agus comh-bhuaiteoir Duais Nobel 2007 le hIar Uachtarán Meirice Al Gore.


Arsa Iníon de Brún:


"Is pribhléid dúinn bualadh leis an Dr Pachauri sa Choiste um Athrú Aeráide i bParlaimint na hEorpa inniú. Is é an toradh a bheidh ar athrú aeráide, mura dtéitear i ngleic leis, ná tubaistí inár ndomhan agus déanfaidh sé dochar dár dtimpeallacht, dár ngeilleagar agus dár sochaí.


Níl amhras ar bith ann ó thuairisc Stern agus ón cheathrú tuairisc ón Phainéal Idirnáisiúnta um Athrú Aeráide go bhfuil an t-athrú aeráide ag tarlú agus ag géarú luais agus ní féidir a thuilleadh ama a chur amú." Críoch

Connect with Sinn Féin