Sinn Féin - On Your Side

We must not only prevent further climate change but cope with the damage already done - de Brún

9 April, 2008


Speaking in the European Parliament on 'Adapting to climate change in Europe - options for EU action', Sinn Féin MEP Bairbre de Brún has said that the need to prepare for the effects of climate change should be blindingly obvious to all by now.

Ms de Brún said:

"Ba chóir gur rí-shoiléir é do chách faoin am seo an gá chun ullmhúchán a dhéanamh d'athrú aeráide. Caithfidh ár sochaí agus ár ngeilleagar athrú de réir mar a athraíonn ár n-aeráid.

Mar eagraíocht fhornáisiúnta tá áit ar leith ag An Aontas Eorpach chun ullmhúchán agus comhordú iomchuí dá chomhaltaí a cheadú. Ba chóir go mbeadh gníomhartha a dhéanfaí ag leibhéal an AE uaillmhianach agus sáite in réalaíocht eolaíoch ár n-aimsire féin. Is féidir le pleanáil ar aghaidh cuidiú linn na hiarmhairtí is measa d'athrú aeráide a láimhseáil.

Ba chóir go mbeadh an tAE flaithiúil ina chaidrimh sheachtracha nuair atá sé ag déileáil le tíortha i mbéal forbartha, ag tacú leo iad féin a chur in oiriúint maidir le hathrú aeráide - feiniméan nach bhfuil siad freagrach as ach fulaingeoidh siad go díréireach mar thoradh air. Ba chóir go gcuirfidh bearta trádála leis an domhan i mbéal forbartha an méid seo san áireamh amach anseo má tá siad ag iarraidh bheith ar bhealach ar bith cóir.

The need to prepare for the effects of climate change should be blindingly obvious to all by now. Our society and economy need to change as our climate does.

As a supranational organisation the European Union is uniquely placed to allow for proper preparation and coordination for its members. Actions taken at EU level should be ambitious and grounded in the scientific realities of our time. Forward planning can help us cope with the worst effects of climate change

EU countries will not escape the effect of climate change and some of the potential effects we in Ireland can expect are more intense rainfall, more storms, greater risks of coastal flooding and impacts on biodiversity as well as on agriculture.

The EU in its external relations should be generous to developing countries in supporting them in adapting to climate change- a phenomenon not of their making but for which they will suffer disproportionately. Trade deals with the developing world must take account of this from now on if they are to be in anyway fair." ENDS

Note to Editor:

MEPs today in the European Parliament asked the European Commission to outline what actions and initiatives aimed at adapting to climate change the Commission intends to adopt at EU level and in its external relations policy to respond to the conclusions of Working Group II of the IPCC Fourth Assessment Report anticipating negative effects by current and future impacts of climate change.

Connect with Sinn Féin