Sinn Féin - On Your Side

Síocháin III a chruthóidh athmhuintearas agus cuimsiú - Bairbre de Brún, FPE

15 April, 2008


Ag caint i ndiaidh fhógairt an dá aire airgeadais agus an coimisinéir AE Danuta Hubner , ar mhaoiniú Eorpach Shíocháin III agus Interreg, dúirt an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin, Bairbre de Brún:

"Chuir pacáistí maoinithe síochána an AE tús le dearcadh ón bhun aníos maidir le cinntí sa réigiún seo, rud a d'éascaigh é do chuid de na codanna is imeallaithe den phobal bheith páirteach i bpróiseas déanta cinntí, a raibh tionchar acu ar a gceantair.


"Ceadóidh maoiniú SÍOCHÁIN III de £222 milliún obair a bheidh dírithe ar dhá sprioc, mar atá, an t-athmhuintearas agus an cuimsiú.


"Cé go bhfuil níos lú ar fáil ná mar a bhí faoi SÍOCHÁIN I agus SÍOCHÁÍN II, mholfainn go mbeadh baill den phobal, an earnáil dheonach agus comhairlí áitiúla gníomhach sna scéimeanna seo.


"Bá chóir go raibh na pobail áitiúla a bhfuil an maoiniú seo le díriú orthu i gceartlár chur i gcrích na gclár,


"Tá roinnt mhaith clár agus tionscnamh trasteorann maoinithe ag Interreg, agus tá na grúpaí conair trasteorann tar éis taithí shuntasach a fháil ar phleanáil spásúlachta ina gceantair.


"Molam don Tionól anois tógáil ar an obair ríluachmhar seo a tosaíodh faoi Interreg, go háirithe an méid a bhaineann le héifeacht fuinnimh, le fuinneamh inathnuaite agus leis an éiceathurasóireacht.


"Réimsí iad seo a mbeidh an-ráchairt orthu amach anseo.

"Tá an fhéidearthacht anseo na mílte post a chruthú ó thuaidh," arsa Bairbre de Brún. CRIOCH

Connect with Sinn Féin