Sinn Féin - On Your Side

Déanann Ruane Comhgairdeas le Coláiste Feirste faoina fhoirgneamf nua scoile

9 May, 2008


Thug an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, moladh don fhoirgneamh nua scoile i gColáiste Feirste i mBéal Feirste Thiar inniu.

Is é Coláiste Feirste fós an t-aon iar-bhunscoil amháin i dTuaisceart na hÉireann a chuireann oideachas ar fáil trí mheán na Gaeilge.

Deir an tUasal Ruane "Nuair a osclaíodh Coláiste Feirste den chéad uair i 1991, ní raibh ann ach líon beag daltaí i seomraí ranga sealadacha. Ó shin i leith, tá méadú seasta ag teacht ar líon na ndaltaí, agus faoi láthair tá beagnach 500 dalta ag staidéar trí mheán na Gaeilge i gColáiste Feirste.

"Is cruthúnas é seo ar an éileamh ar scoileanna lán-Ghaeilge atá ag dul i méid i dTuaisceart Éireann. Mar Aire Oideachais, tá dualgas orm leanúint ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta don earnáil seo, le cur ar chumas tuismitheoirí a bpáistí a chuir chuig scoileanna lán-Ghaeilge más mian leo.

"Ní mór na deiseanna céanna agus an rochtain chéanna ar oideachas d'ardchaighdeán a thabhairt do dhaltaí atá ag staidéar trí Ghaeilge is atá ag daltaí i scoileanna Béarla.

"Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le foireann agus le daltaí Choláiste Feirste faoin obair chrua atá déanta acu, agus guím gach rath orthu lena bpleananna don scoil amach anseo."

Nóta d'Eagarthóirí

Is iar-bhunscoil chomhoideachais lán-Ghaeilge é Coláiste Feirste atá faoi chothabháil stáit. Freastalaíonn an scoil, atá lonnaithe i mBéal Feirste Thiar, ar dhaltaí idir 11 agus 18 mbliana d'aois. Bunaíodh an scoil i 1991 i sean-eaglais Phreispitéireach i gceantar Ard na bhFeá ar Bhóthar na bhFál mar scoil neamhspleách, agus bhain sí stádas mar scoil dheontaschúnta amach, mar scoil faoi chothabháil, le héifeacht ón 1 Meán Fómhair 1996.

Is éard atá san fhorbairt nua ná 3,561m² de spás urláir sa bhreis, lena n-airítear príomh-halla agus áiseanna drámaíochta, tís, Teicneolaíochta agus Dearaidh, eolaíochta, staire, tíreolais agus ceoil, mar aon le seomraí gléasta.

Connect with Sinn Féin