Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn de Brún le beartas in aghaidh leatroim

21 May, 2008


Chuir Bairbre de Brún, Feisire Eorpach fáilte roimh beartas in aghaidh leatroim inne.

Ag caint i Strasbourg inniu, dúirt an Feisire de Brún,

"Léiríonn tuarascáil Liz Lynne MEP an géarghá atá ann de chreatlach reachtach a chuirfidh cosc le hidirdhealú taobh amuigh de saol na hoibre agus a gcuimseofar réimse leathan ábhar inti.

"Déantar idirdhealú ar roinnt milliúin duine - daoine scothaosta agus grúpaí eile nach iad- san Aontas Eorpach gach lá agus iad ag iarraidh teacht ar sheirbhísí sláinte, oideachais, agus iompar nó ag iarraidh árachas a cheannach nó airgead a fháil ar iasacht.

"Bhí deachrachtaí ag na grúpaí céanna ó thaobh fostaíochta de roimh theacht isteach reachtaíocht láidir ag leibhéal eorpach. Ba é reachtaíocht láidir a dáthraigh meon na bhfostóirí. Ba é an treoir eorpach a thug ar rialtais na mballstát cur go tréan in aghaidh idirdhealuithe san fhostaíocht, cé go bhfuil a lán dul chun cinn le déanamh go fóill. Caithfear tabhairt faoi reachtaíocht cuimsitheach ag leibhéal an AE anois chun cearta na ndaoine sin a láidriú anois maidir le earraí agus seirbhísí." DEIREADH


Connect with Sinn Féin