Sinn Féin - On Your Side

Ráiteas Gearóid Mac Adhaimh fá bhás Bhriain Uí Chianáin

21 May, 2008


Tá sé á chur in iúl ag Uachtarán Sinn Féin, Gearóid MacAdhaimh, Feisire, CTR, gur "bris mhór phearsanta agus cúis aiféala" dó bás Bhriain Uí Chianáin (Brian Keenan).

Ghabh Gearóid MacAdhaimh, thar ceann Sinn Fein, comhbhrón ó chroí le bean Bhriain, Chrissie, lena mhic agus a iníonacha, Bernadette, Anne-Marie, Chrissie, Frankie, Sean agus Jeannette, lena gharchlann, lena dheartháireacha agus a dheirfiúracha, agus lena mhuintir uilig.

Dúirt an t-Uas. MacAdhaimh:

"Cé go raibh Brian tinn le neart blianta, beidh poblachtaigh ar fud na hÉireann agus thar lear croite ag scéala a bháis. Ba mhaith liom ómós a thabhairt dó agus dá chlann, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a thug aire dó le linn breoiteachta s'aige, go háirithe a chuid cairde in Ard Mhacha Theas agus i mBaile Átha Cliath.

"Ba cheannasaí poblachtach den scoth é Brian thar dhaichead bliain de ghníomhaíochas. Fear é a raibh fuinneamh ar leith aige, fiú agus é ag troid in éadan galair dhíblithe. Ba shóisialaí agus ceardchumannaí tiomanta é a raibh tionchar ollmhór ag scríbhinní Uí Chonghaile agus Mhic Mhaoilíosa air agus é ina óige.

"Bhí formhuiniú láidir Brian ar straitéis síochána Sinn Féin ríthábhachtach chun tacaíocht cheannasaíocht Óglaigh na hÉireann a ghnóthú ar son na dtionscnamh stairiúil éagsúil a chothaigh an próiseas síochána i rith na dtréimhsí is achrannaí. Bhí Brian tiomanta don streachailt phoblachtach go huile is go hiomlán. Bhí a chuid pholaitíocht lucht oibre agus a phrionsabail phoblachtacha agus sóisialacha mar threoir sheasmhach aige ar feadh daichead bliana de dhian-iarrachtaí gan stad ar son an phoblachtachais.

"I sraith agallamh a rinne sé le An Phoblacht ar na mallaibh, labhair Brian fán riachtanas, "i dtréimhse le hathruithe móra... chun fís an phoblachtachais a chur os comhar an tsaoil i rith an ama. Caithfidh muid cur i gcuimhne do dhaoine gur ar son saoirse, comhionannais, bráithreachais atá muid. Tá muid in éadan dúshaothraithe agus neamhionannais."

"D'iarr sé ar phoblachtaigh "amharc ar na deiseanna atá ann chun an streachailt a chur chun cinn i dtreo athaontaithe agus neamhspleáchais."

Ba chara dílis agus poblachtach tréitheach dionghbháilte é Brian Keenan. Chuir sé leis an streachailt phoblachtach ar dhóigh nach féidir a mheas. Aireofar Brian óna chlann is a chairde, agus ó na poblachtaigh uilig a ndeahcaigh cineáltas, cairdeas agus greann s'aige i bhfeidhm orthu." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin