Sinn Féin - On Your Side

An Ghaeilge ina príoracht - Irish language is our priority

21 November, 2003


Ag caint ag seoladh Forógra don Gaeilge de chuid Sinn Féin, dúirt Bairbre de Brún, ball d'Ard Chomhairle an pháirtí agus í ina hionadaí do Bhéal Feirste Thiar, dúirt sí:

"Is gné lárnach í an Ghaeilge sa chultúr Gaelach atá mar oidhreacht chomónta d'achan duine a chonaíonn ar an oileán seo. Is linne uilig an teanga, pé creideamh ná dearcadh polaitiúil atá againn. Saibhraíonn an teanga muid uilig. Seo an fáth a chreideann Sinn Féin go docht go bhfuil gá leis an teanga a chosaint.

"Is é aidhm s‚againne ná sochaí dátheangach a chruthú ag gach leibhéal. Is é cuspóir s'againne go mbeidh muintir na hÉireann ábalta an teanga a shealbhú arís.

"Léiríonn an doiciméad seo bealach praicticiúil leis sin a dhéanamh trí reachtaíocht, craoltóireacht agus soláthar seirbhísí óige agus sóisialta.

"Bhí Sinn Féin chun tosaigh ag cur na Gaeilge chun cinn agus ag cinntiú áit don teanga san idirbheartaíocht roimh Chomhaontú Aoine an Chéasta. Ó shin amach táimid ag cur na teanga chun cinn ar bhonn uile-Éireann.

"Bhí ról lárnach againn i mbunú Foras na Gaeilge, an foras uile-Éireann a bhfuil freagracht aige ar chur cun cinn na Gaeilge. Agus d'éirigh linn sa streachailt le buiséad Foras na Gaeilge a fháil ar ais arís tar éis ciorruithe an Rialtais anuraidh.

"Rinneamar iarracht, taobh istigh den Tionól agus san Fheidhmeannas, go dtabharfaí an stádas don Ghaeilge atá tuillte aici agus go ndéanfaí labhairt na Gaeilge a éascú agus a chur chun cinn.

"Tá tuilleadh le déanamh le cinntiú go gcuirfí i bhfeidhm na geallúintí sin a tugadh don Ghaeilge. Sin an fáth go bhfuilimid ag foilsiú an Fhorógra seo agus sin an fáth a bhfuil coimitmint againn go mbeidh soláthar seirbhísí Gaeilge ina ghné lárnach sa chéad Tionál eile."

Irish Language - A Priority

Speaking at the launch of the Sinn Féin manifesto on the Irish Language, Sinn Féin Ard Comhairle member and West Belfast representative Bairbre de Brún Speaking at the launch of the Sinn Féin manifesto on the Irish Language, Sinn Féin Ard Comhairle member and West Belfast representative Bairbre de Brún said:

"The Irish language is a central component of our culture which belongs to all of us who live on this island irrespective of creed or political outlook. It enriches all our lives. This is why Sinn Féin believes strongly in the need to protect and promote the Irish language.

"Our policy is aimed at creating a bilingual society at every level. Our objective is to allow the people to reclaim their language. This document sets out practical ways of doing this across a number of key areas - legislation, broadcasting and youth and social provision.

"Sinn Féin has been to the forefront in promoting the importance and safeguarding the position of the Irish language and culture during the negotiations leading to the Good Friday Agreement, and since, on an all-Ireland basis.

" We were instrumental in bringing about the establishment of Foras na Gaeilge, the all-Ireland body with responsibility for promoting the Irish language and we were successful in the fight to restore the budget to Foras na Gaeilge following government cutbacks last year.

" We have sought, both within the Assembly and the Executive, to ensure that the Irish language is accorded the status it deserves and that Irish and the use of Irish are facilitated and promoted." However much remains to be done to ensure the new beginning promised for the Irish language and culture in the Good Friday Agreement is delivered. That is why we have produced this manifesto and why we are committed to making Irish language provision a key component within the next Assembly." ENDS

Connect with Sinn Féin