Sinn Féin - On Your Side

Réiteach ar ceisteanna Chill Rímhinn de dhíth- Adams

3 June, 2008


Dúirt Uachtarán Sinn Féin Gerry Adams,


"Ocht mí dhéag ó shin, ghlac an dá rialtas agus na páirtithe polaitiúla go léir, an DUP ina measc, le Comhaontú Chill Rìmhinn, an bunús ar a bhfuil na forais pholaitiúla curtha ar ais ar a mbonnaí,"

"Chuir an comhaontú roinnt dualgas agus coimitmintí ar bun a chaithfear a chomhlíonadh, ina measc seo, tá aistriú cúraimí póilíneachta agus cirt, a bhí le bheith curtha i gcrích faoi Bhealtaine na bliana seo, agus Acht na Gaeilge," arsa sé.

"Seo príomhcheisteanna a bhaineann le freagracht dhaonlathach agus cothromaíocht.

"Rinneadh dul chun cinn sa bhliain a chuaigh thart ar bhuanú na bhforas polaitiúil, agus tá Sinn Féin daingean go dtógfar ar an obair seo san am atá le theacht, agus ar na ceisteanna atá fós gan réiteach.

"Tá muid, an t-am ar fad, ag gníomhú i gcainteanna dírithe ar aimsiú an réitigh seo.
"Seo ár bhfócas ag an am seo," arsa an tUasal Adams.

Connect with Sinn Féin