Sinn Féin - On Your Side

Is gá béim a chur ar chosc, laghdú, athúsáid agus athchúrsáil - de Brún

10 June, 2008


Agus í ag caint i ndiaidh seachtain dramhaíola bhliantúil eagraithe ag Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, dúirt Bairbre de Brún FPE go gcaithfidh an Tionól agus comhairlí áitiúla béim láidir a chur ar chosc, laghdú, athúsáid agus athchúrsáil.

Thug sí rabhadh in aghaidh céimeanna chun treoir líonta talún AE a chomhlíonadh trí loscadh ollmhór de dhramhaíl bhardais, a dhéanfadh damáiste ollmhór, a dúirt sí, d'iarrachtaí chun rátaí athchúrsála a fheabhsú.

"Is é loscadh ceann de na roghanna is lú ata neamhdhíobhálach don chomhshaol, " a dúirt sí.

"Níor chóir dúinn bheith ag dó nó ag caitheamh rudaí ar shiúl atá athúsáidte agus atá athchúrsáilte go rialta in áiteanna eile."

Bhí an Iníon de Brún ag caint i ndiaidh chruinniú tábhachtach i bParlaimint na hEorpa ar na mallaibh mar a raibh FPEanna ag iarraidh spriocanna ar chosc agus ar athchúrsáil i reachtaíocht AE a bhunú.

Mar fhocal scóir dúirt an Iníon de Brún:

"Is gá dúinn mór-acmhainní agus béim an pholasaí a chur ar na leibhéil is dearfaí de ghrádlathas dramhaíola." Deireadh

"Nótaí d'eagarthóirí

"Tharla Seachtain Dramhaíola ón Luan 2ú Meitheamh go dtí an Satharn 7ú Meitheamh 2008 in ionaid fud fad Bhéal Feirste." Críoch

Connect with Sinn Féin