Sinn Féin - On Your Side

Maoiniú mór faighte don Chiste Craoltóireachta Gaeilge – Adams

17 June, 2008


Tá sé nochta ag Uachtarán Shinn Féin Gerry Adams MP MLA gur gheall Priomh-Aire na Breataine Gordon Brown go gcinnteoidh sé go mbeidh an maoiniú nua ar fáil chun leanúint leis an mhaoiniú don Chiste Craoltóireachta Gaeilge nuair a théann sé as feidhm i Márta 2009. Seo i ndiaidh tréan-ionadaíochta ó Shinn Féin do rialtas na Breataine.

'Sé cuspóir an chiste chun ar a laghad 75 uair bhreise de Chraoltóireacht Ghaeilge a sholáthair in aghaidh na bliana do lucht féachana seachtanúil 25,000 duine ar fud na sé chondae agus ar fud oileán na hÉireann.

Dúirt an tUasal Adams:

Gheall rialtas na Breataine 6 mhilliún sa bhreis a chur ar fail don Chiste Craoltóireachta Gaeilge go cinnte nuair a ídíonn an maoiniú reatha i mi Mhárta seo chugainn. Clúdóidh an maoiniú nua an CCG ar feadh dhá bhliain eile.

Ag moladh an CCG dúirt an tUasal Adams:

"Fógraíodh an Ciste Craoltóireachta Gaeilge ar dtús i gComh-aontú Aoine an Chéasta ach ní go dtí 2004 gur shocraigh Sinn Féin buiséad £12 milliúin chun an tréimhse 2005-2009 a chlúdú.

"Bhí an-rath ar an Chiste Craoltóireachta Gaeilge agus chruthaigh sé nascanna láidre le craoltóirí ar fud na hÉireann. Sholáthair sé cláranna Gaeilge den scoth. Chiallaigh teip an iar-Aire Chultúir pleanáil do thodhchaí fhorbairt an chiste go raibh an baol ann go gcríchneodh sé faoi mhí Mhárta seo chugainn.

"Cuireann an maoiniú cinntithe ó rialtas na Breataine dhá bhliain eile le saol an CCG. Ar ndóigh, ní seo ach gné amháin d'iarrachtaí chinntiú measa do chearta agus do thidilíochtaí chainteoirí Gaeilge.

"Leanfaidh an fheachtasaíocht chun Acht Gaeilge a bhaint amach." CRIOCH

Nóta don eagraitheoir:

Coiste Craoltóireachta Gaeilge

Sa bhliain 2004 d'fhógair rialtas na Breataine bunú ciste chun tacaíocht airigid a chur ar fail do thairgiú scannán agus teilifís Gaeilge sa tuaisceart, an Ciste Craoltóireachta Gaeilge mar a thugtar air anois. 'Sé cuspóir an chiste chun ar a laghad 75 uair bhreise de Chraoltóireacht Ghaeilge a sholáthair in aghaidh na bliana do lucht féachana seachtanúil 25,000 duine faoi 2008. D'aontaigh an DCAL ar mhaoiniú £12 milliúin a sholáthair don CCG chun an tréimhse ceithre bliana, go Márta 2009, a chlúdú.

Bhí torthaí ón luacháil a rinniú ar an CCG, déanta ag Deloitte, iontach dearfach ar fad don chiste.

Go háirithe, tá an CCG tar éis a sprioc chun 75 uair bhreise de chláranna Gaeilge nua a chruthú in aghaidh na bliana, a sharú. Bhí rath ar an chiste ag maoiniú 180 uair de chláranna sna blianta airgeadais 2005/6 agus 2006/7. Trí na figiúirí a bhriseadh síos, léiríonn an luacháil fosta go bhfuil ag éirigh leo an cupóir de lucht féachana 25,000 a bhaint amach.

Ghin an CCG nascanna cóngaracha le craoltóirí TG4, RTÉ agus an BBC agus tá sé anois athnaithe ag craoltóirí mar achmhainn riachtanach fá choinne cláranna Gaeilge den scoth sna sé chondae.
Tá an CCG tar éis réimse leathan cláranna a mhaoiniú agus cuireann fiúntas faoi leith ar chláranna do pháistí agus d'ógánaigh, cionnas gurb í seo an áit ina bhfuil an fás is mó i dtéarmaí chainteoirí Gaeilge.

Is tosaíocht í don chiste, roinn neamh-spleách tairgithe a chruthú do chláranna Gaeilge agus go deimhin tá láimhdeachas comhlacht sa roinn seo tar éis ardú go measartha mór thar an bhliain mar gheall ar infheistiú an CCG sa roinn.

Tá réimse cláranna treanála curtha ar fail go rathúil ag an CCG, de réir riachtanais na ranna. Bhí rath ollmhór ar bhratlong an CCG 'New Entrant Scheme'.

Tá roinnt cheardlanna agus cúrsaí grúpa eagraithe ag an CCG faoi sríobh scripteanna agus faoi scripteanna a chur in oiriúint d'ath-leaganú cartúin go Gaeilge. Fosta cuireann an ciste deontais ar fail do chainteoirí Gaeilge a n-oibríonn sa tionsclaíocht freastail ar chúrsaí treanála gearrthéarmacha le soláthróirí teanála aithnithe, agus chun freastail ar an MA i Scannánaíocht agus Bainistiú Teilifíse in Ollscoil Uladh i gCúil Raithin.

Connect with Sinn Féin