Sinn Féin - On Your Side

More still needs to be done on waste prevention - de Brún

17 June, 2008


Speaking in Strasbourg on a debate on waste prevention and prior to a vote on a report on waste management on Tuesday, Sinn Féin MEP Bairbre de Brún has said that proposals on waste prevention have weakened to the point where they will not help in stabilising and reducing waste.

Ms de Brún said:

"First of all I would like to thank Mrs Jackson for her work and for the open and inclusive way she has engaged with the shadow rapporteurs. We have worked together to make some improvements to the original Commission proposal.

"Many people throughout the EU will be very concerned at the proposal to 're-brand' incinerators as a form of recovery if they meet certain efficiency criteria. We remain opposed to the 're-branding of incineration and have put down an amendment to have this deleted.

"With regard to recycling, the latest proposed deal sets out targets which may be very difficult to enforce, due to vagueness in the wording which states that, "member states shall take the necessary measures designed to achieve recycling targets".

"Good legislation demands that we be more precise in our wording on targets and do not leave interpretation up to the European Court of Justice. Therefore we want to defend and keep the wording voted by the committee.

"Proposals on waste prevention have weakened to the point where they will not be able to make a substantive enough contribution or to clearly help Member States in stabilising and reducing their waste. The weakness of the reference to prevention targets means that a harmonised prevention initiative and indicators is not yet enshrined in legislation."

"Gabhaim buíochas leis An Bhean Jackson as obair a rinne sí agus as an dóigh oscailte agus chuimsitheach a chuaigh sí i dteagmháil leis na scáthrapóirtéirí.

"Beidh imní ar chuid mhór daoine fud fad an AE faoin mholadh chun loisceoirí a 'athbhrandáil' mar chineál téarnaimh má bhaineann siad critéir ar leith éifeachtachta amach.

"Is fadhb mhór í athbhrandáil loisceoirí ar leith seo, agus faoi théarmaí an mhargaidh seo, ní dhéanfar athscrúdú ar an cheist seo go ceann sé bliana.Táimid in aghaidh 'athbhrandáil' loscadh go fóill agus chuireamar síos leasú chun seo a scrios

"Ó thaobh athchúrsála de, leagann an margadh molta is déanaí spriocanna amach a d'fhéadfaidís bheith deacair le cur i bhfeidhm, de dheasca neamhchruinneas foclaíochta a mhaíonn, "déanfaidh ballstáit bearta riachtanacha deartha chun spriocanna athchúrsála a bhaint amach."

"Éilíonn reachtaíocht mhaith go mbeidimis níos beaichte lenár bhfoclaíocht ar spriocanna agus nach bhfágaimid léirmhíniú faoi chúram an Chúirt Bhreithiúnais Eorpach . B'fhearr linn focláíocht an choiste a chosaint angus a choinneáil.

"Laghaíodh moltaí ar dhramhaíl a chosc go dtí an pointe nach mbeidh siad ábalta ionchur substainteach go leor a dhéanamh nó nach mbeidh siad in ann cuidiú le Ballstáit chun méid na dramhaíola a sholáthraíonn siad a chobhsú nó a laghdú. Ciallaíonn laige na tagartha do spriocanna coisc nach bhfuil tionscnamh coisc comhchuibhithe cumhdaithe i reachtaíocht go fóill. " Críoch

Connect with Sinn Féin