Sinn Féin - On Your Side

Tá deis againn anois chun an díospóireacht faoin bhealach chun tosaigh san Eoraip a athoscailt

18 June, 2008


Ag caint sa pharlaimint i Strasbourg inniu, dúirt an FPE Bairbre de Brún,

"Labhair daoine in Éireann.

"Ní vóta in aghaidh na hEorpa an vóta a chaith Éireannaigh in aghaidh Chonradh Liospóin an Déardaoin seo a chuaigh thart. Is san AE atá áit na hÉireann. Tháinig sochair shóisialta agus eacnamaíocha chuig Éirinn, thuaidh agus theas, mar gheall ar an bhallraíocht Éireannach.

"An cheist a bhí ann an margadh maith é Conradh Liospóin do mhuintir na hÉireann, don chuid eile don Eoraip nó don domahin i mbéal forbartha. Cuireadh Conradh Liospóin os comhair mhuintir na hÉireann go daonlathach agus diúltaíodh é. Ní ann do Chonradh Liospóin anois. Ba mhaith le muintir na hÉireann margadh níos fearr, amhail muintir na Fraince agus na hÍsiltíre rompu.

"Tá deis againn anois chun an díospóireacht faoin bhealach chun tosaigh san Eoraip a athoscailt. Is gá dúinn an deis seo a thapú.


"Ní bheadh sé inghlactha do cheannairí AE bealaí a iarraidh chun mianta na ndaoine atá léirithe go daonlathach a shárú nó a sheachaint. Is gá próiseas an daingnithe a stopadh go díreach mar a rinneadh i ndiaidh do Bhunreacht an AE bheith diúltaithe.

"Ach an t-am seo ní mór éisteacht le muintir na hÉireann, éisteacht leis na ndaoine. Ardaíodh cuid mhaith de na mbuarthaí céanna in Éireann agus a ardaíodh roimhe sa Fhrainc angus san Ísiltír. Caithfear aird a thabhairt ar na mbuarthaí sin.

"Caithfimid déaláil leis na buarthaí sin." Críoch

Connect with Sinn Féin