Sinn Féin - On Your Side

Buaileann Sinn Féin leis an Coimisiún um Chomhionannais máidir le cúrsaí Gaeilge

3 July, 2008


Buaileann Sinn Féin leis an Coimisiún um Chomhionannais máidir le cúrsaí Gaeilge

Bhuail toscaireacht de chuid Shinn Féin, faoi stiúr Bhairbre de Brún agus Francie Brolly, bhuail siad leis an Choimisiún um Chomhionannais inniu le cúrsaí Gaeilge a phlé. D'amharc an cruinniú ar ghnéithe éagsúla d'fhreagrachtaí an chomisiúin, cosaint agus soláthar do ghaelgóirí le reachtaíocht ina measc.

Dúirt Bairbre,

"Tá comhionannas don phobal gaelach mar príomhchúis imní ag ár dtoghthóirí. Is cuid dár n-oidhreacht í an Ghaeilge, agus ní chiallaíonn tacaíocht a thabhairt don Ghaeilge agus cearta dunie ar bith eile a bhaint. Cruthaítear caidreamh níos fearr mar thoradh ar spás a thabhairt d'úsaid na Gaeilge - seo rud a chuir muid ina luí orthu go dian nuair a labhair muid leis an Chomisiún ar maidin.

Dúirt an t-Úasal Brolly

"Amharcfar ar an dóigh a réiteofar leis an Ghaeilge sa tsochaí mar chomhartha ar cé chomh fada is a tháinig muid ó neamhionannas an ama atá thart.

Cuireann muid fáilte roimh admháil an choimisiúin nach dtugann an reachtaíocht atá ann faoi láthair sábháilteacht don teanga. D'admhaigh an coimisiún go mbeadh soláthar ceart don Ghaeilge i bhfad níos fusa agus níos fearr dá mbeadh reachtaíocht ann a phléann le cheist na Gaeilge. Aontaím leis an méid atá ráite acu agus iarraim ar na húdarais Acht na Gaeilge a reachtú gan mhoill leis na fadhbanna atá ann faoi láthair a réiteach..

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin