Sinn Féin - On Your Side

Deir Ó Dochartaigh go gcaithfidh tús áite a thabhairt do fhorbairt an Iarthair

28 August, 2008 - by Pearse Doherty TD


Deir an Seanadóir Piaras Ó Dochartaigh, Sinn Féín, ní mór don Rialtas díriú ach go háirithe ar athbheochan an Iarthair, agus na hoileáin, sa tréimhse atá romhainn. Dar le Ó Dochartaigh ní foláir don Rialtas idirdhealú dearfach a fheidhmiú don Iarthar tar éis faillí na mblianta.

Rinne an Seandadóir Ó Dochartaigh camchúírd chósta an Iarthair le seachtain anuas chun eolais a bhailiú faoi choinne Tuarascála atá a ullmhú aige don Oireachtas faoi "céard atá ag teastáil chun forbairt eacnamaíochta agus shóisialta an Iarthair a chur chun cinn".

Ar chíochnú dó a thuras dúirt an Seanadóir Ó Dochartaigh 'creidim níos mó ná ríomh go bhfuil an t-Iarthar ag sealú de réir a chéile'.

"I gcaitheamh an phróseais chomh chomhairle tháinig na ceisteanna ceannan chéanna aníos arís agus arís eile, na deacrachtaí ar nós córas iompair an Iarthair, easpa banda leathan agus easpa cothromaíochta maidir le teacht ar sheirbhísí poiblí".

"Deir treoirithe na dtionscnamh forbatha pobal i lig nach bhfuil dóthain tacaíocht ón Rialtas in ainneoin go bhfuil obair an Rialtais a dhéanamh acu".

"Is róléir go gcuireann straitéis fostaiochta an Rialtais an bhéim ar na bailtí tairsí fhad is a ndéantar neamhaird de bailte beaga. Caithfear straitéis nua fostaíochta a chur ar fáil a chuimsóidh scéimeanna chun fostaiocht a mhealladh go dtí ár mbailtí beaga má tá siad chun maireachtáil".

"Ar cheann de na rudaí is suntasaí agus is mó ábhar imní a chuala mé ná an neamhshuil tubaisteach in ár bpobal oileáin ar chósta an Iarthair".

"Ní mór do achan polasaí rilatais soláthar a dhéanamh ar na ghnéithe ar leith , má tá siad le teacht slán".

"Ta sé rí-sholéir go bhfuil an t-Iarthar de thiar ag teacht aniar ar an chuid eile den tír agus tá sé den chéad riachtanas go mbeidh athbheochan an Iarthar ar an gcéad chloch ar an bpaidrín".

Le haghaidh tuilleadh eolais nó chun labhairt leis an Seanadóir Ó Dochartaigh cuir scairt ar Shaun Tracey ar 0877735218.

Connect with Sinn Féin