Sinn Féin - On Your Side

Níl an streachailt ar son an Achta críochnaithe go fóill – Sinn Féin

8 September, 2008


Níl an streachailt ar son an Achta críochnaithe go fóill - Sinn Féin

Ag caint inniu dúirt Uachtarán Shinn Féin nach bhfuil streachailt ar son Acht na Gaeilge críochnaithe go fóill.

Dúirt sé,

"Tá Sinn Féin go hiomlán dírthithe ar chuspóirí s'againn chun Acht a bhaint amach don phobail Ghaelach anseo sna Sé Chontae.

Is cúis imní dúinn ar fad go bhfuil daoine áirithe ó pháirtí Aontachtach ag cuir in neadán an fheachtais seo go fóill. Nár cheart go mbeadh eagla chóiche ar duine ar bith roimh an Ghaeilge.

Ní bhaineann an Ghaeilge le cuid den phobal amháin, is linne uilig í.
Ta an-dul chun cinn déanta ag an Ghaeilge le deich mbliana anuas ach ar a bharr seo caithfidh muid Acht fiúntach bunaithe ar chearta a fhéiceáil anseo sna sé chontae.Tá athbheochan na Gaeilge ar an scéal is rathúla sa tír seo ó thaobh an chultúir de.
Tá líon na gcainteoirí Gaeilge ag dul ó neart go neart, an t-am ar fad agus mar gheall téann sé le ciall go mbeadh meas ag an rialtais ar cearta na caintóirí seo.
Tá méadú suntasach go háirithe ar líon na bpáistí óga atá ag fáil a gcuid oideachais trí mheán na Gaeilge agus is iad a dtodhchaí siúd agus a gcearta siúd a chaithfear a chinntiú trí achtú.
Is í eochair fhorbairt bhuan na Gaeilge ná a dhéanamh cinnte de go mbaineann sí le gnáthshaol daoine. Imríonn Sinn Féin ról lárnach san obair seo. Is iomaí bliain atá muid ag obair i bpáirtíocht le grúpaí Gaeilge.
Rinne Sinn Féin cinnte dearfach de go mbeadh An Ghaeilge scríofa isteach i gcoinníollacha Chomhaontú Aoine an Chéasta agus in athuair go mbeadh sí ar chlár chomhráití Chill Rìmhinn agus go mbeadh dul chun cinn breise sa chomhaontú deireanach a tháining amach astu.

Tá difear an domhain, áfach, idir gealltanais a fháil ó rialtais ar infheistíocht don Ghaeilge, nó Acht Teanga a chur i bhfeidhm, agus ag iarradh orthu a gcuid dualgas a chomhlíonadh.

Tá Sinn Féin tógtha le seasamh an fhóid ar son ár dteanga agus bheith mar chuid lárnach den fheachtais ar son na hAchta ní bheith muid a gcúlú ón seasamh seo; tá dualgais ar Rialtas na Breataine comhlíonadh leis na comitmintí a gheall said i gCill Rímhín i dtaca leis an Achta agus tá Sinn Féin a choineál an bhrú sin orthu. Chomh maith le sin tá muid ag cuir búigh ar rialtais Baile Átha Cliath i dtaca le tionachar s'acu a úsaid ar son an Acht.

Tá mise cinnte go mbeidh Acht Gaeilge ann.

Seolaim comhgairdeas le POBAL agus an scoth-oibre atá ar bun acusan agus grúpaí ghaelach fud fad na tire ar son na hAchta, go néirí linn!"

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin