Sinn Féin - On Your Side

Naimhdeas an SDLP i dtaca leis an Ghaeilge léirithe arís – Mhic Giolla Mhín

10 October, 2008


Naimhdeas an SDLP i dtaca leis an Ghaeilge léirithe arís - Mhic Giolla Mhín
Cháin Comhleoir Shinn Féin Chrissie Mhic Giolla Mhín an SDLP i ndiaidh a chaith 3 ionadaí dá gcuid vóta, ar Choiste Sláinte agus Timpeallachta Comhairle Cathrach Bhéal Feirste, i néadán leanúint le chóras, a ligeann do iarratais fa choinne sráidainmneacha dhá-theangach, dul go díreach go céim suirbhé.
Chaith ceithre Chomhleoir de chuid Shinn Féin vóta ar son leanúint leis an chórais seo agus chaith lucht na naontachtóirí agus an 'Alliance' vóta ina éadán. Ciallaíonn é seo go raibh 6 ina éadán agus ceithre ag tacú leis. Dá mba rud é gur thug comhleoirí an SDLP, Peter Reilly, Cathal Mulligan agus Niall Kelly tácaíocht don rún seo bheadh an bua aici.
Dúirt Bean Uasail Mhic Giolla Mhín,
"Níl ciall ar bith le cad chuige ar chaith an SDLP vóta in éadán an rún seo; is rud dearfach é sráidainmneacha dhá theangach a cuir ar fail ar fud Béal Feirste.
"Arís eile tchíonn muid fimíneachas milteanach ón SDLP i dtaca leis an Ghaeilge. Ar an drochuair tugann seasamh an SDLP leithseáil d'iad siúd a bhfuil ag cuir I neadán ár dteanga dúchais.
"Beidh Sinn Féin ag tacú leis cuir chun chin na Gaeilge ar fud Bhéal Feirste."

Connect with Sinn Féin