Sinn Féin - On Your Side

de Brún says local authorities have a role to play in encouraging clean transport

22 October, 2008 - by Martina Anderson MEP


Sinn Féin's EU Environment Committee member Bairbre de Brún has today called for the Assembly and local councils to prioritise clean transport in their provision of public services.

Speaking during a debate in Strasbourg on the issue Ms de Brún stated:

"It is right to challenge local authorities and other public bodies to lead the way in investing in sustainable, clean transport. Public procurement should be based on sustainability. When public bodies are buying trucks, cars or buses they should look not only at the price but also factor in energy efficiency, air pollution and lower CO2 emissions.

"A new EU directive aims to help guide local authorities in assessing these impacts.

"In our cities in particular choosing efficient, green transport options will benefit the health of citizens and our environment, help us meet our climate commitments. Crucially, it can also act as a market catalyst for clean transport options, thus bringing down costs through economies of scale. These long-term benefits should also be considered by those in charge of public procurement.

"Ba mhaith liom fáilte a chur roimh na moltaí sa bheart comhréitigh a chomhaontaigh ionadaithe na Parlaiminte, na Comhairle, agus an Choimisiúin faoi fheithiclí glana iompar bóthair.

"Is ceart dúshlán a thabhairt d'údaráis áitiúla agus do chomhlachtaí poiblí eile chun infheistiú in iompar glan inmharthanach.

"Nuair a roghnaítear roghanna glasa éifeachtacha iompair, inár gcathracha go háirithe, beidh sin le leas shláinte na saoránach agus na timpeallachta. Cuideoidh sin linn ár ngealltanais aeráide a chomhlíonadh agus, ar bhealach ríthábhachtach, is féidir le sin bheith ina chatalaíoch margaidh le haghaidh roghanna iompair ghlain. Ba chóir dóibh siúd atá i mbun soláthair phoiblí na sochair fhadtéarmacha a chur sa mheá. Ba chóir go gcuirfidís na costais ar fad de na roghanna beartais san áireamh sna ríomhaireachtaí.

"Is é an t-iompar an réimse ina mbíonn an an deacracht is mó ag an Eoraip chun spriocanna a bhaint amach. Is é mo ghuí go nglacfar leis an treoir seo a luaithe is féidir le gur féidir leis bheith curtha i bhfeidhm faoi 2010 mar thacaíocht d'údaráis áitiúla agus do chomhlachtaí poiblí ar mór acu cúrsaí timpeallachta." ENDS

Connect with Sinn Féin