Sinn Féin - On Your Side

Léiríonn Mac Adhaimh tácaíocht do nuachtáin laethúil Ghaelach

22 October, 2008 - by Pat Sheehan


Dúirt Sinn Féin President Gerry Adams MP MLA:

Tá nuachtán laethúil Gaeilge de dhíth. Ar ndóigh caithfidh sé a bheith inbhuanaithe.

Beidh Sinn Féin ag tacú leis na daoine atá ag iarraidh an séirbhís sin a chur ar fáil don phobail Ghaelach.

Tá Lá Nua mar 'long cheannais'. Is é an t-aon pháipear laethúil Gaeilge agus tá moladh mór tuilte ag achan duine atá páirteach ann.

Bheadh imeacht Lá Nua mar céim siar. Tá cuma ar an scéal nach mbeidh paipéar laethúil ar bith again, i format crua nó léictreonach.

Sin an teachtaireacht mícheart ag an bhomaite.

Bunaíodh Foras na Gaeilge i ndiaidh Comhaontú Aoine an Céasta leis an Ghaeilge a chur chun cinn ar gné uile-Éireannach.

Thug seo cuidiú d'áthbheochán na teanga ach caithfidh Foras a bheith ag pleanáil don todhchaí ar bhun stráitíseach uile-Éireannach. Ní féidir leo seo a sheacaint.

Caithfidh sé a bheith mar grúpá fuiniúil a thugann glór don phobail gaelach ar fad agus a chinntíonn go bhfuil na rialtais ag comhlíonadh a gcuid gealltanais i dtaca leis an Ghaeilge.

Caithfidh muinín a bheith againn uilig san Fhoras CRÍOCH

Connect with Sinn Féin