Sinn Féin - On Your Side

Ruane – Méadú ar éilimh don naíscolaíocht

24 October, 2008 - by Caitríona Ruane


Labhair an tAire Oideachais, Caitríona Ruane, faoi mhéadú ar éilimh don naíscolaíocht ag Naíscoil na mBeann sa Bheanna Bhoirche.

Dúirt an tAire:

"Glactar go ginearálta leis an scéal go mbíonn an chéad cúpla bhliain i saol an pháiste sárthábhactach d'fhorbairt agus d'fholláine an pháiste, Bíonn céatadán ard d'fhoghlaim an phaiste ag tarlú i rith na luathmhíonna agus na luathbhlianta sin: múnlaítear tuairmí, déantar forbairt ar choincheapa; agus leagtar bunus na scileanna agus na foghlama a bhfaighfear sa todchaí. Léiríonn oscailt Naíscoil na mBeann anseo sa Bheanna Bhoirche go bhfuil méadú ar líon na dtuismitheoirí atá ag iarraidh go mbeidh oideachas an naíscolaíochta ag a gcuid páistí.

"Seoladh Tuarascáil an Athbhreithnithe ar Ghaelscolaíocht ar na mallaibh le haghaidh chomhairliúcháin. Cuideoidh leis an athbhreithniú seo le h-eolas a thabhairt do bheartais agus straitéisí a dhéanfar sa todchaí don earnáil Gaelscolaíochta. Ba mhaith liom gach duine a spreagadh leis an tuarascáil seo a léamh agus a gcuid tuairimí agus a gcuid smaointe a chur in iúl dom agus a chur in iúl don Roinn. Trí chur chuige pleaneáilte stratéiseach, is féidir linn a chinntiú go leanfaidh fás na hearnála Gaelscolaíochta agus go bhfaighidh ár gcuid páistí an t-ardchaighdeán oideachais céanna thar gach earnáil.

"Ba mhaith liom Éamon Mac Ruairí agus gach duine eile ar an choiste a mhóladh as an obair chrua a rinneadh leis an naíscoil nua seo a fhíorú agus a thabhairt chun bláth. Ba mhaith liom fosta mo bhuíochas a ghabháil le hIontabhas na Gaelscolaíochta agus le Comhairle na Gaelscolaíochta don tacaíocht ar fad a thug said don tionscadal seo. Tá rath ar an Ghaelscolaíócht mar gheall ar an obair dhíograiseach dhúthrachtach a bhíonn ar siúl acu agus ag a gcomheagrais." CRÍOCH

NÓTAÍ DO NA hEAGARTHÓIRÍ:

Seoladh an Tuarascáil an Athbhreithnithe ar Ghaelscolaíocht ar an 10ú Deireadh Fómhair. Mairfidh an chomhairliúchán go dtí 10 Eanair 2009. Is féidir teacht
ar chóip den tuarascáil ar laithreáin gréasáin na Roinne Oideachais www.deni.gov.uk

Connect with Sinn Féin