Sinn Féin - On Your Side

Cás na Gaeilge tógtha ag Sinn Féin ag Coimisiún na dTeorainneacha

25 November, 2008


Bhí Sinn Féin ag tógáil ceist na Gaeilge agus iad ag cur a gcuid moltaí ar athruithe thoghcheantair Bhéal Feirste chuig Coimisiún na Teorainneacha.

Bhí 82% de na haighneachtaí ó Bhéal Feirste ag iarraidh aitheantais d'ainmneacha Gaelacha na dtoghcheantar úr, agus ní raibh oiread is aighneacht amháin ag cur ina éadán seo.

Labhair urlabhraithe de chuid an pháirtí Rosie McCorley agus Niall Ó Donnghaile (ionadaí an pháirtí in Oirthear Bhéal Feirste) leis an choimisiún trí mhéan na Gaeilge. Chomh maith leo siúd, labhair an Dr Pól Deeds ó An Droichead Teo i nDeisceart Bhéal Feirste, ar thábhacht na n-ainmneacha Gaeilge. Chuir an coimisiún aistritheoir ar fáil ar mhaithe le cainteorí Gaeilge.

Ag caint dó i ndiaidh an tseisiúin, dúirt Niall Ó Donnghaile,

"Is rud maith é go raibh cainteoirí Gaeilge ábalta cur i láthair a dhéanamh trí mheán na Gaeilge ag an seisiún tábhachtach seo inniu. Tógadh a lán ceisteanna agus pointí tábhachtacha agus ina measc luadh ceist fá ainmneacha dátheangacha a aithint do na toghcheantair sa chathair.

"Tá mé ag impí ar an choimisiún glacadh leis na moltaí ciallmhara i dtaca leis an Ghaeilge agus stair shaibhir logainmneacha na cathrach seo a aithint as seo amach."

Connect with Sinn Féin