Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an AE coinnigh lena coimitmintí ar athrú aeráid: de Brún

4 December, 2008 - by Martina Anderson MEP


Ag caint di inniu sa mBrúisiél le linn díospoireacht ar athrú aeráide, dúirt an BPE Bairbre de Brún nár chóir don tAE géilleadh ar gealtanais s'acu.

"Táimid ag pointe ríthábhachtach inár n-idirbheartaíocht maidir leis an phacáiste seo ar athrú aeráide nuair is gá don AE spriocanna uaillmhianacha a aontú le gur féidir leis an Eoraip an bealach a threabhadh chun dul i ngleic le hathrú aeráide agus laghdú astuithe.

San am céanna tá tréimhse éiginnteachta eacnamaíche romhainn.

Ba chóir an dá fhíoras a chur san áireamh agus a thuiscint ach níor chóir an dara fíoras a úsáid mar leithscéal chun an chéad cheann a chealú.

Dá dtréigfí an dul chun cinn go dtí seo maidir le spriocanna a leagan do laghduithe astuithe ní bheadh ciall ar bith leis go gearrthéarmach nó go fadtéarmach. Ba chóir go dtabharfadh an cúlú eacnamaíoch misneach dúinn aistriú níos gasta a dhéanamh chuig an gheilleagar nua glas sa dóigh gur féidir déileáil le cuid mhór de na seanfhadhbanna maidir le héileamh óla agus le hídiú fuinnimh don uair dheireanach.

Bhí leithscéalta i gcónaí ann, sa troid in éadan athraithe aeráide, dóibh siúd a mhoilligh nó a shéan é. Ní athrófar an fíoras seo ná níor chóir go n-athrófaí ár gcur chuige eolaíoch ach oiread chun spriocanna ceangailteacha riachtanacha maidir le laghduithe astuithe a leagan. Maidir le GSC tá sé tábhachtach an caighdeán nua feidhmíochta astuithe bheith ann, ar chóir dó bheith i bhfeidhm i ngach stáisiún cumhachta, ó 2015 anonn ar a mhoille. Tá sé tábhachtach, leis, go mbeidh monatóireacht leanúnach agus critéir shábháilteachta ann.

Is é sin an dearcadh a bheidh agam le linn chaibidlí na seachtaine seo chugainn in Poznan agus tá súil agam gur féidir leis an AE an rud céanna a gheallúint inár n-idirbheartaíocht inmheánach nó nuair a phléimid leis an domhan mór chun an talamh a dhéanamh réidh do chomhaontú aeráide i ndiaidh Kyoto."

Connect with Sinn Féin