Sinn Féin - On Your Side

“Ní mór do Gregory Campbell a thuiscint gur Aire é do lucht labhartha na Gaeilge fosta” – McElduff

5 December, 2008 - by Barry McElduff


"Ní mór do Gregory Campbell a thuiscint gur Aire é do lucht labhartha na Gaeilge fosta" - McElduff

Tá díomá curtha in iúl ag Barry McElduff, Comhalta Tionóil de chuid Sinn Féin agus Cathaoirleach Choiste Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta sa Tionól maidir leis an pháipéar a d'ullmhaigh an tAire Cultúir, Gregory Campbell, ar 'straitéis mhionteangacha agus teangacha réigiúnacha' don Tuaisceart.

Arsa an tUasal McElduff agus é ag caint i ndiaidh chruinniú an lea inniu:

"Ar an chuid is lú de, is mór an díomá dúinn páipéar an Aire Campbell, agus tá mé cinnte go gcuirfidh sé díomá ar phobal labhartha na Gaeilge sna Sé Chontae".

"Thug cur i láthair an lae inniu deis don Aire creatlach a thabhairt ar a chuid tograí maidir le straitéis Ghaeilge. Nuair a d'fhiafraigh mé de maidir le amscála do chur i ngníomh na straitéise sin, áfach, ba neamhchinnte agus neamhcheangailteach na freagraí a thug sé".

"Is olc an scéal do chearta Gaeilgeoirí nuair atá an chuma ar an Aire Cultúir go bhfuil sé in eadan na cearta agus na teidil sin acu a chothú agus a chosaint. Caithfidh an tAire a thuiscint nach bhfuil an Ghaeilge inchurtha le teangacha eile. Féadann lucht labhartha na Gaeilge, léinn a fháil dá bpáistí, scéala a fháil, éisteacht leis an raidió, amharc ar an teilifís, dul i mbun chúrsaí baincéireachta, sóisialta agus ghnáthchúrsaí an tsaoil trí mheán na Gaeilge; rud nach bhféadann siad a dhéanamh, áfach, ná dul i dteagmháil lena Rialtas tofa ná le comhlachtaí an Rialtais trí mheán na Gaeilge. Níl sé seo inghlachtha sa lá atá inniu ann, in aois an rialtais chomhpháirtigh agus muid faoi réim nua polaitíochta".

"Chuir Sinn Féin ár seasamh in iúl go soiléir arís sa Choiste, agus is é sin gur mian linn Acht na Gaeilge a bheas cuimsitheach agus a bheas bunaithe ar chearta a bhaint amach sa Tuaisceart".

Connect with Sinn Féin