Sinn Féin - On Your Side

Cuirtear fáilte roimh chothú na Gaeilge ag an Aire Forbartha Reigiúnaí Conor Murphy

9 December, 2008


Dúirt Paul Butler:

'Chuir Paul Butler, ball de chuid Sinn Féin, fáilte roimh chothú na Gaeilge atá ar bun ag Conor Murphy ar fud a roinne trí Chairt Eorpach ar Mhionteangacha nó Teangacha Reigiúnacha a chur i ngníomh. Is ionann seo agus aithint a thabhairt do chearta lucht labhartha na Gaeilge sa Tuaisceart. Ar an drochuair níl gach aon Aire san Fheidhmeannas chomh tiománta le Conor Murphy do chur i ngníomh na Cairte.

'Ba cheart do gach Aire san Fheidhmeannas eiseamláir Conor Murphy a leanúint agus an Chairt Eorpach ar Mhionteangacha nó Teangacha Reigiúnacha a chuir i bhfeidhm agus aitheantas ceart a thabhairt don Ghaeilge. Is léir tábhacht na Gaeilge i dTuaisceart na hÉireann i reachtaíocht idirnáisiúnta ar chearta daonna, i gComhaontú Aoine an Chéasta agus sa Chairt Eorpach ar Mhionteangacha agus Teangacha Reigiúnacha.

Tá traidisiún fada naimhdis i dTuaisceart na hÉireann le lucht labhartha na Gaeilge agus leis an Ghaeilge. D'ainneoin gur ghlac Rialtas na Breataine leis an Chairt Eorpach ar Mhionteangacha nó Teangacha Reigiúnacha níl cuid Airí ag cur i bhfeidhm fhorálacha na Cairte go fóill do lucht labhartha na Gaeilge. In áit caitheamh leis an teanga mar acmhainn atá le cothú agus le cur chun cinn, is é an dearcadh atá ag cuid Airí gur rud coimhthíoch é an Gaelachas atá le dímholadh agus le seachtaint.'

Connect with Sinn Féin