Sinn Féin - On Your Side

Conclúidí Comhairle: Conradh Liospóin

16 December, 2008


"Ba chóir d'Éirinn bheith san Aontas Eorpach. Tá comhoibriú lenár gcomhpháirtithe Eorpach luachmhar. Ach níl an dóigh ar déileáladh leis an vóta 'Níl' in Éirinn ag spreagadh dea-thoil. Thiocfadh leis fiú cur leis an seasamh in aghaidh an AE, agus ní amháin in Éirinn.

"Dhiúltaigh an Chomhairle athrú ar bith a dhéanamh ar Chonradh Liospóin. Ina áit sin táthar ag iarraidh focail spreagthacha a thabhairt do dhaoine in Éirinn agus táthar ag insint dóibh gur chóir dóibh athchomhairle a dhéanamh.

"Ní dheachaigh an Chomhairle i ngleic le fíor-imnithe mhuintir na hÉireann maidir le míleatú an AE, cearta lucht oibre agus seirbhísí poiblí. Agus tá an bearna idir cheannairí an Aontais agus na saoránaithe ag iarraidh níos doimhne mar gheall ar an fhreagairt do na vótaí 'Níl' in Éirinn agus in áiteanna eile.

"Ní thugann Conclúidí na Comhairle ráthaíochtaí inchreidte sna háiteanna ina bhfuil gá leo. Teipeann orthu cúiseanna dearfacha a thabhairt le gur féidir vótáil i bhfabhar Chonradh Liospóin. Ina áit sin déantar iarracht anois roinnt saincheisteanna a chur trína chéile agus ligean don eagla agus do mhífhaisnéis bheith i mbarr réime in athdhéanamh an reifrinn.

"Ó thaobh Conclúidí na Comhairle maidir leis an pacáiste um fhuinneamh agus athrú aeráide, tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil reachtaíocht le bheith ann le spriocanna atá ina cheangal dlí, ach tá cuid den pacáiste míshásúil agus níl sé chomh láidir agus a ba chóir dó a bheith."

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin