Sinn Féin - On Your Side

Leabhar 50 Bliain i Stair Pharlaimint na hEorpa

17 December, 2008 - by Martina Anderson MEP


Fáiltíonn Bairbre de Brún FPE roimh leabhar '50 Bliain i Stair Pharlaimint na hEorpa'. Léirítear san leabhair seo le grianghraif stair Pharlaimint na hEorpa ó 1958 i leith. Foilsíodh an leabhair i ngach teanga oifigiúil den AE, an Ghaeilge san áireamh.

I litir a sheol Uachtárán Pharlaimint na hEorpa in nGaeilge chuig Bairbre de Brún FPE inniu, deir Hans-Gert Poettering:

" Ag derireadh na bliana seo, ina cheiliúramar comóradh caoga bliain Pharlaimint na hEorpa, ba mhaith liom leabhar a thabhairt daoibh mar chuimhneachán ar an ócáid sin..........Is de réir téamaí atá an leabhar seo eagraithe agus taispeánann sé na céimeanna is tábhachtaí i stair na Parlaiminte le caoga bliain anuas............Sa lá atá inniu ann, déanann Parlaimint na hEorpa ionadaíocht ar 500 milliún saoránach beagnach agus tá ról cinntitheach aici in eagar an Aontais Eorpaigh agus sa chinéal todhchaí a bhéadh aige."

"Ag fáiltiú roimh an leabhar dúirt an feisire eorpach Bairbre de Brún: " Is maith an rud é go bhfuil an leabhar seo foilsithe i nGaeilge chomh maith leis na 22 teanga oifigiúil eile den AE agus gur seoladh é chuig feisirí uilig Pharlaimint na hEorpa ina dteanga féin. Cé nach rud mór seo léiríonn sé meas ar teanga agus cultúr s'againn.

Connect with Sinn Féin