Sinn Féin - On Your Side

Is iad na Naíscoileanna cuisle na Gaeilge

12 January, 2009 - by Caitríona Ruane


Normal 0

Is féidir le Naíscoileanna cur go mór le forbairt na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh a chothú agus a spreagadh inár ndaoine óga.

Ba é seo an teachtaireacht a thug An tAire Oideachais, Caitríona Ruane, agus í ag oscailt na naíscoile nua, Naíscoil na Deirge i gCaisleán na Deirge inniu.

Ag labhairt di ar an ócáid, arsa an tAire: "Is é seo arís sampla eile de bheogacht earnáil na Gaelscolaíochta agus na Gaeilge araon. Tugann an scoil nua seo deis do dhaoine óga an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chaomhnú agus a chothú anois agus do na glúnta atá le teacht.

"Baineann daltaí tairbhe mór as tosú ar fhoghlaim teanga go luath agus is féidir leis a spéis agus a rath i bhfoghlaim teanga a mhéadú le linn tréimhse a n-oideachais. Is féidir leis fosta cuidiú lena muinín, a bhféinmheas agus a n-inspreagadh san fhoghlaim a mhéadú. Bíonn buntáiste mór ag páistí dhátheangach ar feadh a saol."


Lean an tAire: "Táthar go díreach i ndiaidh comhairliúchán poiblí na Roinne ar an Athbhreithniú ar an Ghaelscolaíocht a chríochnú. Beidh an t-athbhreithniú seo ina chuidiú amach anseo agus beartas agus straitéis á gceapadh d'earnáil na Gaelscolaíochta. Le cur chuige pleanáilte straitéiseach, féadaimid a chinntiú gur féidir le scoileanna mar Naíscoil na Deirge teacht i mbláth agus i méid.

"Déanaim comhghairdeas leis an Choiste agus molaim iad as a gcuid sároibre i gcur chun cinn na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin