Sinn Féin - On Your Side

Ionsaí rialtais ar an Ghaeilge a chuirfeadh samhnas ar Theachtaí na Chéad Dála

26 January, 2009 - by Pearse Doherty TD


D’iarr an Seanadóir Pearse Doherty ar maidin ar an Aire Oideachais Batt O’Keeffe chun ciorclán a roinne 0044/2007 a aistarraingt, arb aidhm dó deireadh a chur le modh teagaisc tumoideachais iomláin i nGaelscoileanna, le gur féidir an dúshlán costasach dlí a aistarraingt a thabharfar in éadan na Roinne ag feachtasóirí Gaeilge.

Dúirt Seanadóir Dhún na nGall:

“Sa bhliain 2007 d’eisigh an Roinn Oideachais ciorclán chuig gach Gaelscoil ag ordú dóibh deireadh a chur le modh teagaisc tumoideachais iomláin a chleachtann siad.  Dhá bhliain anonn agus d’ainneoin an iliomad tuairiscí agus iarrachtaí leanúnacha ó mhúinteoirí, scoláirí agus ó thuismitheoirí chun an ciorclán seo a aistarraingt tá Aire Oideachais Batt O’Keeffe go fóill ag déanamh neamhairde den fhreasúra láidir agus soiléir in aghaidh bheart a roinne.

“Is é a thugann gach taighde idirnáisiúnta chun solais gan séanadh ná go bhfuil buntáistí suntasacha le tumoideachas iomlán, ní amháin don teanga mionlaigh ach d’oideachas iomlánaíoch páistí.

“Rinne Dónal Ó hAiniféin, Príomhoide ar Ghaelscoil Mhíchíl Cíosóg, Inis, Contae an Chláir, atá ina ionadaí tuismitheoirí ar an chomhlacht comhairleach Gaeilge COGG, taighde le gairid ina mbreacann sé síos na sochair seo agus bréagnaíonn sé an tuairim a scaipeann an roinn go minic go dtéann an tumoideachas salach ar fhoghlaim an Bhéarla.  Ní mar sin atá sé.

“Is é a bhí i dtaighde Dhónail Uí Ainiféin ná suirbhé ar theisteanna gnóthachtála i léitheoireacht an Bhéarla déanta ag 3,298 páiste i nGaelscoileanna ag deireadh an Dara agus Cúigiú Rang sa bhliain acadúil anuraidh.  Is é a léirigh sé ag deireadh an Dara Rang go raibh an scór coibhéiseach a bhí bainte amach ag 33% de pháiste ar bhonn náisiúnta bainte amach ag 43% de pháiste a bhain tairbhe as bliain iomlán amháin tumoideachais sa Ghaeilge.

“Is cosúil gurb é rún na Roinne Oideachais, faoi ghéarshúil Batt O’Keeffe, creill an bháis a chur i gcónra an Tumoideachais.  Is mór an t-údar bróin é don teanga agus don tábhacht stairiúil nach bhfuil an dara rogha ag feachtasóirí ach dúshlán dlí a thabhairt don rialtas mar gheall ar a chinneadh chun an bonn a bhaint den teanga.  Tá a gcás le bheith os comhair na cúirte sna seachtainí romhainn.  Is ábhar bróin é fosta toisc comhthéacs cheiliúradh 90ú bliain na Chéad Dála.  Ba é cur chun cinn agus cosaint na Gaeilge ceann de na clocha coirnéil polaitiúla a thug le chéile na fir agus na mná chróga de chuid 1919. 

“Is ábhar scannalach é  go bhfuil airgead cáiníocóirí le bheith curtha amú ar chosaint an ionsaí shoiléir seo ar an Ghaeilge ag an Stát féin.  B’fhearr i bhfad dá gcaithfí am an Aire O’Keeffe agus leoga airgead a roinne ar sheomraí ranga réamhdhéanta atá lofa fud fad ár gcóras oideachais nó ar chúnamh le páistí le riachtanais speisialta. 

“Tá mé ag iarraidh ar an Aire Oideachais an rud ceart a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge agus ciorclán 0044/2007 a aistarraingt le gur féidir an cás cúirte costasach agus gan chall a sheachaint.  Creideann Sinn Féin gur buncheart é an t-oideachas agus go bhfuil an ceart ag muintir na hÉireann oideachas a fháil ina dteanga dhúchasach.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin