Sinn Féin - On Your Side

Is gá don Aire Oideachais Maoiniú na hIdirbhliana a thabhairt ar ais

29 January, 2009 - by Pearse Doherty TD


Agus daltaí meánscoile ag tosú ar an phróiseas Lár-Oifig Iontrála (LOI) an tseachtain seo d'iarr an Seanadóir Piaras Ó Dochartaigh ar Aire Oideachais Batt O'Keffee a chinneadh chun deireadh a chur le maoiniú dara leibhéal na hidirbhliana a tharraingt siar. Thug Seanadóir Dhún na nGall cur síos ar na ciorruithe mar chiorruithe aischéimnitheacha ag tabhairt chun suntais na leasa fadtéarmacha a bhaineann le rannpháirtíocht na mac léinn san idirbhliain.

Is é a dúirt Seanadóir Dhún na nGall:

"Chuir ciorruithe rialtais le déanaí deireadh le maoiniú na hidirbhliana, chomh maith le cláir eile amhail an Ardteistiméireacht Fheidhmeach (ATF). Mar thoradh air sin fágadh cuid mhór scoileanna gan rogha ar bith ach srian a chur ar iontráil chuig a gclár idirbhliana nó chun deireadh iomlán a chur leis.

"An tseachtain seo tá daltaí meánscoileanna agus foghlaimeoirí aosacha fud fad an stáit ag cur tús le próiseas LOI chun cúrsa tríú leibhéal a aimsiú. Is ábhar cinniúna é seo i saol duine óig agus, ar an drochuair is minic cinneadh é a dhéantar go róghasta.

"Léirigh staidéar a rinneadh ar na mallaibh nach gcríochnaíonn céatadán mór de mhic léinn a thosaíonn céim a gcúrsa de dheasca cinntí luathbheartacha le linn phróiseas an iarratais.  Nuair a ghlactar páirt sa tionscnamh idirbhliana bíonn eispéireas breise scoilbhliana ag daltaí a chuireann ar fáil cláir nuálacha amhail taithí oibrí agus modúil idir dlí agus léann na meán agus tionscadail amhail Eolaithe Óga agus Nuálaithe Sóisialta Óga.

"Cinntíonn an bhliain bhreise gur fearr an cur amach atá ag daltaí dara leibhéal ar an Ardteistiméireacht.  Ina theannta sin tugann sé deis do dhaoine óga teacht i mbun a méide i gcomhshaol a ligeann dóibh suimeanna agus scileanna a fhiosrú agus a fhorbairt níos faide anonn ón churaclam traidisiúnta scoile, a rachaidh go mór i bhfeidhm ar a gcinntí eolacha LOI, ar bhealach ríthábhachtach.

"Caithfidh an tAire Oideachais Batt O'Keffe aird a thabhairt ar na fíricí go bhfuil na ciorruithe aischéimnitheach agus is gá iad a fhreaschur. Ní féidir amharc ar an idirbhliain agus ar chláir amhail an ATF mar chláir dhiomailteach le caitheamh ar leataobh in am na hainnise. Is gá é a aithint mar chlár lárnach i gcóras oideachais na hÉireann." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin