Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Aire obair ar son Foras na Gaeilge – Mac Giolla Dhuibh

3 February, 2009 - by Barry McElduff


Labhair Cathoirleach an Choiste Cultúir, Ealaíon agus Foillíochta, Barra Mac Giolla Dhuibh i ndiaidh ráiteas sa Tionól inniu ón chruinniú earnála deireannach den Chomhairle Aireachta Thuaidh Theas(CATT).

Bhí an ráiteas dírithe ar ghnéithe áirithe den chaidreamh idir an Roinn agus Foras na Gaeilge. Ní raibh an tAire Campbell sa Tionól inniu mar gheall ar thinneas.

Dúirt an tUasal Mac Giolla Dhuibh,

"Nuair a bhunaíodh Foras na Gaeilge 10 mbliain ó shin bhí 65 in ainm is a bheith ar an fhoireann, go dtí seo níl ann ach 43. Caithfidh an tAire a rá linn cad é atá ag tarlú leis seo a cheartú?

"Dhíleáil an cruinniú deireannach den CATT le cuntais Foras na Gaeilge ó 2004. Tá sé seo mar gheall ar an riaráiste taobh istigh den Gníomhaireacht na hUltaise; caithfidh an Aire amharc ar bealach chun an fhadhb seo a cheartú sa dóigh is nach bhfuil an Fhoras gafa ag an mhoill seo. Bheadh sé i bhfad níos fearr da dtioctadh leis na cuntais a bheith scartha, ligfidh seo don phróiseas seo a bheith déantá níos goiste.

"Chomh maith le seo tá fíor deacrachtaí ag an Fhoras mar gheall ar an difríochta pá idir an Tuaisceart agus an Deisceart, ciallaíonn seo go bhfuil bail den fhoireann ag fáil turastal ag rataí difrúla.

"Níl ciall ar bith le seo agus tá freagracht ag an Aire Campbell obair ar son na rudaí seo a réitiú sa dóigh is gur féidir leis an Foras agus foireann s'aici obair níos fearr ar son an Phobail Gaeilge fud fad na hÉireann." CRÍOCH

Connect with Sinn Féin