Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh Sammy Wilson teacht ar a chiall agus dul i ngleic go héifeachtach leis an athrú aeráide - de Brún

4 February, 2009 - by Martina Anderson MEP


Ag labhairt i bParlaimint na hEorpa i Strasbourg inniu, deir an feisire eorpach Bairbre de Brún nach bhfuil ach deis bheag fágtha againn dul i ngleic go héifeachtach leis an athrú aeráide, agus go bhfuil an chreatlach dhlíthiúil ann anois do thíortha chun an t-aistriú a dhéanamh ón ngeilleagar salach agus aghaidh a thabhairt ar thodhchaí níos glaine

Deir Iníon de Brún:

"I ndiaidh blianta d'obair chrua cuirim fáilte roimh an tuarascáil chinntitheach chríochnúil ón Uasal Florenz agus ón choiste um Athrú Aeráide.

"Ba chóir go gcuirfeadh fairsinge na saincheisteanna sa tuarascáil seo muid ar airdeall faoi chastacht na ndúshlán atá romhainn chun iarracht a dhéanamh stop a chur le hathrú aeráide. Tá athrú aeráide ag tabhairt dúshláin dár ndearcadh maidir le hiompar, le húsáid talún, le bainistíocht dramhaíola agus le húsáid fuinnimh.

"Níor chruthaigh an domhan i mbéal forbartha na coinníollacha atá ár dtarraingt i dtreo damáiste dho-iompaithe ach is iad féin is mó atá ag fulaingt mar gheall ar an damáiste seo. Caithfidh an Eoraip a bheith ina gceannródaithe agus dul i gceannas ar na bearta réadúla riachtanacha ar bhonn idirnáisiúnta. Caithfidh ár mbeartas bheith bunaithe ar cheartas aeráide don domhan i mbéal forbartha.

"Rinne fórsaí nach bhfuil comh forásach sin iarracht an laghdú eacnamaíoch a úsáid mar leithscéal gan na gealltanais aeráide riachtanacha a chomhlíonadh. Tá seo gearrbhrathnaitheach ar fad.

"Ar an drochuair i dTuaisceart na hÉireann tá an tAire Comhshaoil Sammy Wilson mar dhuine de na ceannairí polaitiúla gearrbhrathnaitheach seo gan tuiscint ar na réaltachtaí eolaíocha agus praiticiúla a théann le hathrú aeráide. Tá súil agam go dtiocfaidh an tAire ar a chiall agus go dtabharfaidh sé faoin cheist, rud atá an chuid eile don Eoraip ag brú chun tosaigh cheana féin. Mura n-éiríonn leis sin a dhéanamh fágfar ár ngnóthaí beaga agus ár méanghnothaí ar an trá fholamh sna blianta atá romhainn.

"Tá an chreatlach dhlíthiúil ann anois do thíortha chun an t-aistriú a dhéanamh ón ngeilleagar salach agus aghaidh a thabhairt ar thodhchaí níos glaine.

"Níl ach deis bheag fágtha againn dul i ngleic go héifeachtach leis an athrú aeráide - agus beidh an deis sin ag cúlú uainn go gairid. Caithfear fíorghealltanas a bheith ann; beidh athruithe móra ag teastáil sa chóras déantúsaíochta, sa chóras ina ghinntear an fuinneamh agus i gcóras maireachtála an daonra.

Connect with Sinn Féin