Sinn Féin - On Your Side

Éilíonn de Brún cúiteamh do monarcha phróiseála muc Vion, ar an Chorr Chríochach

5 February, 2009


Ag labhairt i bParlaimint na hEorpa, deir feisire eorpach Bairbre de Brún go gcaithfidh an tAE a chinntiú nach bhfágtar an mhonarcha phróiseála muc Vion ar an Chorr Chríochach le déileáil leis na hiarmhairtí mar gheall ar 4000 muc thruaillithe a ghlacadh isteach óna 26 Chontae le linn tréimhse na géarchéime ansin 1 Méan Fómhair - 6 Nollaig 2008.

Deir Iníon de Brún:

Chruthaigh an teagmhas bainteach le leibhéil arda dé-ocsaine i monarcha in Éirinn deacrachtaí móra eacnamaíocha d'fheirmeoirí sa tuaisceart agus sa deisceart. Is drochscéal ar fad seo sa tréimhse dheacrach eacnamaíoch seo.

Toisc gníomh gasta bheith déanta is leis an mhargadh bheith ar a suaimhneas go bhfuil muiceoil na hÉireann slán. Bíodh sin mar atá, níor chóir go mbeifí ag dúil go mbeadh orthu siúd, ar imríodh tionchar orthu, fágtha le déileáil leis na hiarmhairtí leo féin.

B'aidhm don Scéim Athghairm Muiceola (SAM) a d'fhógair rialtas na hÉireann i mí Nollag 2008 ná gach muiceoil thruaillithe na hÉireann a bhaint ar shiúl. Bíodh sin mar atá, ach níl an chuma ar an scéim go bhfuil sé ag freastal ar na 4000 muc thruaillithe a cuireadh chuig monarcha phróiseála muc Vion, ar an Chorr Chríochach, Contae Thír Eoghain, i mo dháilcheantar, le linn na tréimhse éillithe 1 Méan Fómhair - 6 Nollaig 2008.

Ar an dea-uair, is féidir linn a rá gan chuntar go bhfuil muiceoil Éireannach go hiomlán slán. Mura mbíonn an mhonarcha seo i dteideal cúitimh faoi scéim tacaithe AE, mar sin de, tá fíorbhaol ann nach mbeidh sí in ann leanúint ar aghaidh.

Caithfidh an tAE a chinntiú nach bhfágtar an mhonarcha phróiseála seo le déileáil leis na hiarmhairtí mar gheall ar 4000 muc thruaillithe a ghlacadh.

Mura mbíonn siad i dteideal cúitimh faoin Scéim Athghairm Muiceola a aontaíodh idir an Coimisiún agus rialtas na hÉireann, is gá scéim a aontú idir an Coimisiún agus An Roinn Talmhaíochta agus Forbartha Tuaithe sa Tionól i mBéal Feirste.

I spiorad dlúthpháirtíochta, ba chóir don Choimisiún Eorpach aontú leis an chomh-mhaoiniú den chúiteamh riachtanach dóibh siúd a ndeachaigh sé i bhfeidhm orthu. Beidh 2009 ina bhliain dheacair do chách - ná déanaimis dearmad ar na fíor-chúinsí speisialta a d'fhág cuid mhór san earnáil bia i gcruachás nár chruthaigh siad féin.

Soláthróidh Airí sa Tionól i mBéal Feirste agus i rialtas na hÉireann straitéis shláinte ainmhí uile-oileáin gan mhoill.

Tá gá le cur chuige uile-Éireannach a bheith againn a théann níos faide ná sláinte ainmhí agus a chuireann san áireamh cur chuige rialúcháin aonaraigh don oileán. Is é sin le rá gur chóir go mbeadh rialacháin AE bheith á mbainistiú agus á gcur i bhfeidhm ar bhonn uile-oileáin. Ghnóthódh gach éinne i gcás mar seo agus mhéadódh easpa dúblála an éifeachtacht lena ndéanfaí monatóireacht ar rialacháin AE.

Connect with Sinn Féin