Sinn Féin - On Your Side

Tugann an Taoiseach cúl leis an Ghaeltacht

11 February, 2009


Inniu d'ionsaigh Seanadóir Shinn Féin Piaras Ó Dochartaigh an Taoiseach agus an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív TD go fíochmhar as cliseadh ar mholtaí an rialtais a chur i gcrích chun úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht a chosaint. Níor bhailigh an Taoiseach, atá ina chathaoirleach ar Choiste an Oireachtais, atá freagrach as moltaí na Tuarascála ar Staidéar Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, cruinniú an choiste le hocht mí anuas in ainneoin thuar na tuarascála go bhfaighidh an Ghaeilge bás i gceann cúig bliana déag.

 

Is é a dúirt an Seanadóir:

 

“Níos luaithe sa mhí seo d'fhiafraigh Sinn Féin den Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív cá mhéad uair a tháinig fo-Choiste an Oireachtais, atá freagrach as moltaí na Tuarascála ar Staidéar Teangeolaíoch ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht, le chéile ó bunaíodh é i ndiaidh don tuarascáil bheith foilsithe i 2007.

 

“Is ábhar iontais é nár tháinig an Coiste le chéile ach dhá uair agus tharla an cruinniú deireanach ocht mí ó shin. Tá sé mealltach ar fad nach bhfuil an chuma ar an Taoiseach, atá ina chathaoirleach ar an choiste, gur ábhar práinne an tsaincheist seo.

 

“Cuireadh an tuarascáil seo faoi bhráid an rialtais go mall i 2007 agus ina dhiaidh sin foilsíodh í agus aontaíodh go gcuirfear coiste comhaireachta ar bun chun machnamh a dhéanamh ar na moltaí agus iad a chur i gcrích agus chun plean gníomhaíochta comhtháite a aontú chun todhchaí na Gaeilge mar phríomhtheanga na Gaeltachta a chinntiú.

 

“Léiríonn na moltaí ón tuarascáil seo go soiléir go bhfuil todhchaí na Gaeilge i mbaol. Is é atá tuartha go bhfaighidh an Ghaeilge labhartha sa cheantar Gaeltachta is láidre bás taobh istigh de 15 bliana mura bhféadfaí na treochtaí teangeolaíocha, a chúlú. Ar na moltaí tá, athchóiriú radacach i dtaca leis an chóras oideachais sa Ghaeltacht chun todhchaí na teanga a chosaint.

 

“Tá an tuarascáil féin domhain, agus €550,000 an costas don stát agus ghlac sí dhá bhliain le críochnú.  Ach d’ainneoin sin níor éirigh leis an rialtas, mar is dual dóibh, sa tréimhse ó dháta a foilsithe, an fuinneamh a spreagadh chun rud ar bith a dhéanamh léi ach an dusta a bhaint di le haghaidh cúpla cruinniú.  Is cáineadh damanta é seo ar ghealltanas an rialtais seo do theanga an náisiúin seo.

 

“Caithfidh an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Éamon Ó Cuív

 an deis a thapú ar son mhuintir na Gaeltachta agus, leoga, ar son stair shaibhir an stáit seo. Caithfidh an tAire a chinntiú go dtosóidh an rialtas láithreach ar mholtaí na tuarascála seo a chur i bhfeidhm agus tús a chur leis an troid ar ais ar son na Gaeltachta agus na Gaeilge.” CRÍOCH

Connect with Sinn Féin