Sinn Féin - On Your Side

Cáitríona Ruane Comhalta Tionól Reachtaíochta An Dún Theas

21 February, 2009 - by Caitríona Ruane


A chairde, tácaím le rún céad agus a haon.

Is é Sinn Féin an t-aon pháirtí ar fud na tíre seo a athnaíonn agus a oibríonn ar son cur chun cinn na Gaeilge. Tá muid i mbun feachtais go fóill ar son Acht Gaeilge fiúntach, bunaithe ar chearta a bhaint amach sna Sé Chontae. Is cúis bhróin ar ndóigh agus cúis náire go bhfuil an tAire Chultúir Gregory Campbell go hiomlán in éadan an Acht seo. Tá sé thar am go bhfuair saoránaigh Ghaelacha, go háirithe na mílte paistí óga, meas ón Aire Campbell.
A Chomrádaithe, bígí cinnte fá seo, beidh Acht na Gaeilge ann!

Beidh Acht na Gaeilge ann mar tá muidne i Sinn Féin dírithe ar an chúspóir sin a bhaint amach. Chomh maith leis seo tá an pobal Gaelach sna Sé Chontae agus ar fud na tíre dírithe ar an Acht a bhaint amach. Ní bagairt í an Ghaeilge do dhuine ar bith, is mór an trua nach nathnaíonn Gregory Campbell sin. Ach ciallaíonn sé sin go bhfuil thuilladh oibre romhainn Tá mise breá cinnte go bhfuil comrádaithe anseo ullmhaithe agus ábalta don obair sin ar son Acht a bhaint amach.

Ar an drochuair tá barraíocht frith-ghaelachas sa chóras sna Sé Chontae go fóill, mar shampla níl ort ach amharc ar an shean-phéindlí a chuireann cosc ar úsáid na Gaeilge sna cúirteanna. Níl seo maith go leor.

Mar Aire Oideachais sna Sé Chontae cuireann sí fíor-bhrón orm go bhfuil Rialtas na 26 Chontae ag leanstan leis an phlean chun deireadh a chur leis an tumoideachais. Is cúis náire go bhfuil Rialtais Baile Átha Cliath ag déanamh ionsaí ar an teanga agus an córas oideachais ar an dóigh seo. Mar Aire Oideachais mé féin áithním an tábhacht a théann leis an teangachas ar scoil. Faoi láthair tá seal ag páistí scoile sna Sé Chontae an Ghaeilge, an Spáinnis agus an Pholainnis.

Tacaíonn Sinn Féin le chorás tumoideachais agus áthníonn muid an tabhacht atá leis, is é a dóigh is fearr don teanga a fhoghlaim ag páistí scoile. Is córas den scoth agus b’fhearr é a chaomhnú ar mhaithe leis na páistí.

Beidh Sinn Féin ag troid go dian in éadan na hiarrachta seo. A chomrádaithe bígí ag seasamh linn; seasaimis in éadán an bigóideachais agus an frith-ghaelachas ag teacht ó na hAontachtóirí sna Sé Chontae agus seasaimís in éadán aineolais agus frith-ghaelachas Rialtais na Fiche Sé Chontae.

Is Aire Gaelach mé agus tá mé iontach bródúil as sin. Sa Roinn Oideachas faoi láthair, tá fórmhór an litríocht póiblí a fhoilsíonn muid dhá-theangach, tá dhá oifigeach Ghaeilge ag obair sa Roinn anois don chead uair riamh. Bainim úsaid as Gaeilge sa Tionól chomh minic agus is féidir liom. Anuraidh bhí trí mhíle, dhá céad ochtó a cúig páistí ag dul tríd an chóras Gaelscolaíocht idir Bunscoil agus iar-bhunscoil.

Nach bhfuil sin ar fheabhas?

Chomh maith leis seo tugann an Roinn bun-mhaonú do Comhairle na Gaelscolaíochta agus tugann an Roinn a lán maoiniú d’Iontaobhas na Gaelscolaíochta freisin.

Tá dúshlán romahin go léir an teanga a chur chun chin taobh istigh den pháirtí chomh maith. Tá dualgas orainn go léir a chomrádaithe, gach duine sa halla seo inniu, an teanga a fhoghlaim, a chaomhnú agus a mholadh.

Creidim go bhfuil Sinn Féin an pháirtí a thácaíonn go praicticiúl leis an Ghaeilge agus grúpaí Ghaeilge fud fad na tíre. Léiríonn an Rún céad agus a haon go bhfuil orainn go léir leanúint ar aghaidh leis an obair sin, mar is é sin an dualgais atá orainn mar Poblachtánaigh, Éireannaigh agus Ghaeil.

A chairde, tácaigí le Rún céad agus a haon.

Connect with Sinn Féin